Информационен сайт на българите в Испания

Здраве, Испания

Изследване показва: всички марки зърнени закуски съдържат пестициди

Изследване показва, че всички основни марки зърнени закуски /cereales/съдържат пестициди, съобщава испанската телевизия „Антена 3”. Изследването е направено от френската неправителствена организация „Бъдещи поколения”, която се занимава с изучаването на опасностите, които крият пестицидите за човека и за околната среда.

3-98883773

Силвия Иванова

100% от зърнените закуски, анализирани в проучването съдържат остатъци от пестициди. Това става ясно от извадка на изследването, в което са участвали 15 марки не екологични и 5 екологични зърнени храни като Kellogg’s, Nestlé y Jordans или големи дистрибутори като Auchan, Leclerc и Carrefour.

Анализът е установил, че при всички не екологични зърнени храни е имало наличие на пестициди, докато при екологични е нямало.

Индивидуалното изследване на проби от всяка от горепосочените марки, обаче, е показало, че откритите количества пестициди в храните не представляват риск за здравето на хората.

Въпреки това, неправителствената организация предупреждава за риска от така наречения коктейл или комбинация от различни химикали, които могат да причинят сериозно увреждане на здравето. В 15-те проби от различни марки зърнени закуски са открити 141 остатъци на пестициди.

От организацията „Бъдещи поколения” обясниха, че за почти 60% от остатъците се подозира, че са химикали, които могат да нарушат хормоналната система и да причинят здравословни проблеми, като например намаляване на фертилитета, диабет или да окажат ефекти върху имунната или дихателната системи при хората.

Close