Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, За помощ, Полезно

Издръжка – за членове на семейството в Европейския съюз

Правилата за задължението за издръжка се различават в отделните страни. Равнището на издръжка също е различно. Съществуват обаче общи правила на Европейския съюз, ако трябва да предоставяте или получавате издръжка от някого, който живее в друга страна от ЕС.

Кой е компетентният съд?
Можете да подадете заявление за издръжка предимно в съдилищата:

  • в страната, в която живее вашият бивш партньор или членът на вашето семейство;
  • в страната, в която живее лицето, имащо право да поиска издръжка;
  • отговарящи за делата, имащи отношение към вашето гражданско състояние (например при развод) или родителска отговорност – ако въпросът за издръжката е свързан с подобни дела.
    Освен ако спорът засяга задължение за издръжка на дете под 18 години, можете, ако вашият бивш съпруг или роднина е съгласен и при определени условия, да изберете заедно съда, който да разгледа вашия случай.

В случаи с участие на повече от една страна от ЕС правото, важещо за издръжката, не е непременно правото на страната, в която можете да подадете молба.
Научете кои закони се прилагат във вашия случай на издръжка, как може да се разреши конфликт между закони и какви ще са последствията.

Централният орган, отговарящ за издръжките, в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да подадете заявление за издръжка в чужбина.

Прилагане на решения за издръжка в чужбина
Ако искате съдебно решение за издръжка, взето в една страна от ЕС, да бъде изпълнено в друга, за това има опростена процедура.

Централният орган(ТУК), отговарящ за издръжките, в страната от Европейския съюз, в която живеете, може също да ви помогне да получите дължима издръжка.

За информация за мерките за прилагане, опростената европейска процедура и отговорните органи във всяка страна вижте: ТУКИзточник: Уебсайт на Европейския съюз

Close