Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Европа, Полезно

Започване на бизнес в страна от ЕС

За да основете ново дружество или разширите бизнеса си в друга страна от ЕС, можете да се свържете със съответното национално звено за контакт и да проучите
правилата, които важат в тази страна.

3-98883773

Обезщетение при уволнение според законодателствата на държавите от ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да:

  1. започнете свой собствен бизнес (дори като едноличен търговец) във всяка страна от ЕС (или в Исландия, Норвегия или Лихтенщайн);
  2. учредите филиал на съществуващо предприятие от ЕС, вече регистрирано в държава от Съюза.

Изискванията варират, но ЕС насърчава всички свои страни членки да се придържат към определени цели:

  1. учредяването да може да се извършва за не повече от 3 работни дни;
  2. разходите за учредяване да са не повече от 100 евро;
  3. всички процедури да се извършват чрез един-единствен административен орган;
  4. всички регистрационни формалности да се извършват онлайн;

регистрирането на дружество в друга страна от ЕС (чрез националните звена за контакт).

Време и разходи за започване на бизнес в страните от ЕС.

Ако вече имате бизнес, можете да използвате този въпросник, който ще ви даде представа доколко добре се справяте, както и някои съвети за подобряването му.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Източник: Сайт на ЕС

Close