Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Закупуване на осигурителен стаж за пенсия

Вече няма краен срок за закупуване на недостигащ осигурителен стаж за пенсия, съобщиха от Националния осигурителен институт в отговор на читателски въпроси. Регламентираният срок за това изтичаше през 2015 г., но това ограничение бе отменено, уточниха от осигурителната институция, предаде Български новини.

Недостигащите месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия кандидатите могат да закупят, дори и да живеят в чужбина.

“Краткосрочни обезщетения по договори” /обезщетения при безработица, болест, майчинство и в случаи на смърт/ в НОИ. В чл. 9а на Кодекса за социално осигуряване са регламентирани възможностите за закупуване на осигурителен стаж. Те са две.

Едната дава право на лицата да закупят времето на обучението си за завършено висше и полувисше образование, но за срок, не по-дълъг от срока на обучението, предвиден в учебния план на завършената специалност. Лицата могат да направят това по всяко време.

Другата възможност е, когато лицето навърши условията по чл. 68 за пенсиониране и не му достига стаж. Тогава то може да си закупи до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Това не може да стане преди кандидатът да изпълни условията за пенсиониране.

Закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране, не при други осигурителни случаи. Недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия може да се закупи дори, ако кандидат-пенсионерът живее в чужбина. За това обаче е необходимо държавата, в която се намира, да има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване с България. Размерът на вноската е определен в Кодекса за социално осигуряване и е 74.74 лв. месечно.

Сумата е процент от вноската за фонд „Пенсии“ /17.8%/ върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се /420 лв./. Сумата за искания платен стаж се плаща накуп. Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, които живеят в друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от Териториалното поделение на НОИ – София-град.

За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението. Българите проявяват голям интерес към откупуването на стаж за пенсия, показват данните на Националния осигурителен институт /НОИ/. Хората закупуват средно по 21 – 22 месеца недостигащ стаж, което им излиза около 1570 лв.

2 Коментари

  1. Pavlova

    Здравейте! Ако лицето,което закупува годините от ВУЗ и се осигурява в Испания в момента на закупуване -как ще се прибавят към общия стаж от България – с обратна дата ,т.е годините ,през които се е обучавал или следващите последни години на осигуряване в България ?

  2. Ако България няма сключен международен договор с държавата в която работим ,а валутата я превеждаме в Българските банки . Защо не ни се признава трудовия стаж, ние сме работили .Има хора които цял живот не са работили а ще вземат пенсия ,колкото ние които сме работили толкова години в чужбина.Трябва да се направи нещо за тези хора, които цялата си заплата която е във валута я внасят в Българските банки,

Close