Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Европа, Полезно

Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там

Ако работите в друга страна от ЕС и загубите работата си или ако сте самостоятелно заето лице и бизнесът ви замре, при определени условия можете да запазите правото си да живеете там.

Колко дълго можете да останете ще зависи от периода, през който сте работили в новата страна, и вида договор, който сте имали, преди да загубите работата си.

Ако временно не сте в състояние да работите поради заболяване или злополука, можете да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година

Ако сте работили на постоянен договор или на временен договор за по-малко от 1 година и сте изгубили работата си преди края на този едногодишен период, имате право да останете в приемащата страна поне още 6 месеца, при условие че търсите работа.

Шестмесечният период започва да тече от момента, в който е изтекъл вашият трудов договор.

Трябва да се регистрирате в обществената служба по заетостта като принудително безработен и да търсите работа.

Ако сте работили повече от една година

Ако изгубите работата си, след като сте работили в приемащата страна повече от 1 година, имате право да продължите да живеете там, при условие че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.За да запазите правото си на престой в приемащата страна, след като сте загубили работата си или вече не сте професионално активен (за самостоятелно заети лица), трябва да се регистрирате като търсещ работа в службата по заетостта на приемащата страна.

Можете да останете в страната, при условие че сте регистриран в обществената служба по заетостта и отговаряте на необходимите условия, за да бъдете смятан за търсещ работа.

Ако учите или следвате

Ако станете принудително безработен и започнете курс на професионално обучение, имате право да останете в новата страна на пребиваване за целия период на обучението.

Ако сте станал безработен по свое желание, имате право да останете в приемащата страна за целия период на вашето обучение, но само ако това обучение е свързано с предишната ви работа.

Ако случаят не е такъв, можете да останете в съответната страна при същите условия, които важат за учащите.

За да имате право да останете в новата страна през целия период на професионалното обучение, трябва да се регистрирате като търсещ работа пред властите в приемащата страна. Това важи и когато сте безработен по свое желание.

Close