Информационен сайт на българите в Испания

Полезно, Право

Заверки и легализации в България на документи, издадени в чужбина

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

За да изтеглите текста на Хагската конвенция, натиснете ТУК .

СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Изискване за апостил
Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език
Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начина:
1. от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
2. от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковете за обработване и предаване на документи, можете да намерите ТУК.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

За да изтеглите списък на страните по Хагската конвенция, натиснете ТУК.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

За да изтеглите списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, натиснете ТУК.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика: изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство:

Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

По въпроси за заверка и легализация на документи: +359 2 807 64 18;+359 2 807 64 16;+359 2 807 64 28;+359 2 807 64 13;+359 2 807 64 22;+359 2 807 64 23;

По въпроси за сключване на договори за превод: преводачи; справка пълномощни: +359 2 807 64 26; +359 2 946 12 20

За да изтеглите Списъка на чуждите дипломатически представителства акредитирани за България, натиснете ТУК.

За да изтеглите Правилника за легализациите и заверките на документи и други книжа, натиснете ТУК.

Close