Информационен сайт на българите в Испания

Полезно, Свят

ЕК предлага въвеждането на единен социалноосигурителен номер

Европейската комисия предложи днес да бъде създадена Европейска служба по труда, както и да бъде въведен единен социалноосигурителен номер в ЕС.

Новата служба би могла да следи за спазването на европейското трудово законодателство в областта на мобилността (командироването на работници и устройването на работа в чужда страна). Тази служба би осигурила съгласуваност между националните власти, работещите и службите за социална сигурност.

Според комисията, въвеждането на единен за ЕС социалноосигурителен номер би ускорило проверката на заявяваните от работниците данни в случай, че работят в чужбина. Очаква се двете предложения да бъдат разгледани напролет./БНТ

Close