Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Полезно

ЕК обяви мерки за подобряване на социалните права в Европа

Проектът включва обсъждането на чувствителни теми като заплатите, пенсиите, помощите за безработни и за отглеждане на деца. Създаването на социален стълб е един от основните приоритети на комисията Юнкер, обявени още преди две години.Мариане Тейсен, комисар по заетостта: „Разбирам несигурността, страха и дори гнева на хората, които се чувстват „откъснати“ с големите промени, ставащи в света. Хората искат мир, свобода и демокрация.

Но те също искат сигурност, в тези времена на големи промени, не само заради кризата, но и заради глобализацията, дигитализацията и дори и демографските промени. Ние трябва да предложим решения и да дадем отговори. Правилните отговори.“

Окончателното представяне на европейския стълб на социалните права се очаква през март. През ноември в Гьотеборг, Швеция ще се проведе социална среща на върха. На нея европейските лидери ще обсъждат заедно със социалните партньори насърчаването заетостта и растежа.

За българите участието в европейския стълб за социалните права би означавало подобряване на достъпа до пазара на труда. В България вече работят 65 центъра за заетост и социално подпомагане, изградени с подкрепа на Европейския социален фонд.

Предстои да бъдат изградени и 8 нови центъра. По този начин повече хора ще имат достъп до услуги за връщане или включване към пазара на труда.

Автор: Десислава Апостолова

Close