Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Една трета от испанските компании не могат да намерят работници, които да отговорят на нуждите им

Една трета от испанските дружества имат проблеми с намирането на работници, сочат данните, получени от Централната банка на Испания в публикуваното днес „Проучване на дружествата относно развитието на тяхната дейност“ за второто тримесечие.

Тридесет и четири процента от компаниите, процент, който е много сходен с този от предходното тримесечие, не могат да намерят работници, които да покрият нуждите им от работна ръка. Тези затруднения са особено изразени в селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството и строителството, където почти 50 % от фирмите са засегнати от тях.Този проблем намира отражение и в броя на незаетите свободни работни места в испанските предприятия, който достига най-високото си равнище през първото тримесечие на тази година. Според тримесечното проучване на разходите за труд, което се изготвя от Националния статистически институт (INE), има 149 645 свободни работни места, което е с 11,7% повече, отколкото през същия период на 2022 г., и с 9 128 незаети позиции повече, отколкото в края на миналата година.

Проучването на INE обаче пропуска един от най-засегнатите сектори – селското стопанство, което обикновено покрива сезонните си нужди с имигранти. От тези 149 645 свободни работни места по-голямата част са съсредоточени в сектора на услугите: 133 527, докато в промишлеността според INE има само 9 917 свободни работни места, а в строителството – 6 200. Последната цифра е изненадващо ниска в сектор, в който половината от анкетираните от Централната банка на Испания предприятия заявяват, че не могат да намерят работна ръка. Понастоящем в строителния сектор са заети 1 298 100 души.

Най-голям е броят на незаетите свободни работни места в публичната администрация, отбраната и социалното осигуряване – 51 375. Добре известни са протестите на държавните служители в отдела, ръководен от Хосе Луис Ескрива, поради това, че не се покрива броя на работните места при пенсиониране.В областта на здравеопазването и социалните услуги, още една от областите, в които работещите професионалисти са най-натоварени, има 11 439 свободни работни места (включително в публичния и частния сектор), а в образованието – 5 077 свободни работни места (също в публичния и частния сектор). В областта на информацията и комуникациите през първото тримесечие има 11 178 свободни работни места, в професионалните, научните и техническите дейности – 10 727, а в хотелиерството и ресторантьорството – 8 217, по данни на INE. Над 90% от предприятията, които заявяват, че нямат свободни работни места, обосновават това с факта, че „няма нужда от повече работници“, а около 4% обясняват, че нямат свободни работни места поради високите разходи за наемане на персонал.

Регионите с най-голям брой свободни работни места през първото тримесечие са Мадрид, Каталуния и Андалусия, на които се падат 56% от общия брой свободни работни места. Регионите с най-малко свободни работни места са Ла Риоха, Естремадура и Кантабрия.

Проблемите с наличието на работна ръка се отразяват и на инвестициите. Това е втората причина, посочена от анкетираните от Централната банка на Испания дружества като отрицателно влияние върху инвестиционните им решения. Първата причина, която възпрепятства инвестициите им, е голямата несигурност по отношение на икономическите условия, докато финансовите условия и достъпът до външно финансиране оказват по-ограничено въздействие.

От друга страна, почти половината от компаниите (48,7%), както в промишлеността, така и в услугите, очакват продуктите им да поскъпнат през следващите дванадесет месеца, което, макар и със седем процентни пункта по-малко спрямо първото тримесечие, е достатъчно високо равнище, за да може инфлацията да остане елемент на безпокойство.

Разходи за труд

Разходите за труд на предприятията възлизат на 2898 евро на работник на месец през първото тримесечие, което е с 6,2% повече, отколкото през същия период на 2022 г. От тези разходи 2 127 евро съответстват на заплатите и 711 евро – на задължителните социалноосигурителни вноски. Останалата част са компенсации, социални обезщетения и други.Разходите за заплати, които включват основна заплата, добавки към заплатата, плащания за извънреден труд и други, са се увеличили с 6% на годишна база от 2007 г. до 2 127 евро на работник на месец. Разходите за заплати на работещите в общия случай – без заплащането на извънреден труд и на прослужено време – са нараствали с 5,6%.

Задължителните социалноосигурителни вноски са се увеличили със 7%. През първото тримесечие на тази година влезе в сила Механизмът за равнопоставеност между половете, който има за цел да засили устойчивостта на публичната пенсионна система и който предполага увеличение на вноската с 0,6 процентни пункта (0,5 пункта, плащани от предприятието, и 0,1 пункта, плащани от работника).

Разходите за труд в Общността на Мадрид и Страната на баските са с повече от 400 евро по-високи от средните за страната. В Естремадура и Канарските острови тя е с 400 евро по-ниска.

Споделете статията:

ISBI предлага последните новини от Испания безплатно. Ако искате да подкрепите нашия уебсайт, абонирайте се: Последвайте ни и в Туитър ТУК

Close