Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Един милион пенсионери в Испания получават две или повече пенсии … лимитът е 37 211 евро годишно

Испанската пенсионна система се сблъсква с един от най-лошите си моменти в много неблагоприятен демографски контекст, който ще направи невъзможно да се гарантират пенсиите в краткосрочен план, в случай че не се предприемат спешни реформи. След няколко години Испания ще стане страната с най-висока продължителност на живота в света, със спад на раждаемостта и все по-малко работници, които плащат за здравно осигуряване и поддържат пенсионната система.Разходите за пенсии продължават да нарастват и през октомври достигат 9,7 милиарда евро, почти 5% повече, спрямо предходната година. В същото време дефицитът на социалното осигуряване продължава да расте през последните осем години, достигайки 103 милиарда евро, показва скорошно проучване на BBVA Research. Успоредно с това броят на получателите на две или повече пенсии продължава да се увеличава от месец на месец. Това се дължи на прогресивното участие на жените на пазара на труда, нова тежест за пенсионната система, която предстои да се срине. През 60-те години броят на работещите жени в Испания е бил само 20% от общия брой работещи, докато през 2012 г. нараства на 42%, а тази година той надхвърля 53%.

Според статистиката, публикувана периодично от социалното осигуряване, през октомври 8 869 496 пенсионери са получили 9 768 496 пенсии, което означава, че 900 000 пенсионери взимат две или повече пенсии. Към тях трябва да добавим още 120 000 бенефициенти, които получават добавки за заслуги към държавата.

Въпреки че броят на получателите на две или повече пенсии намалява да расте през последното десетилетие – той е над 16% от 2009 г. насам. През следващите години положението ще се влошава, когато настоящите работници достигнат възрастта за пенсиониране. Те ще получават повече години пенсия поради дългата продължителност на живота. В момента в Испания вдовишка пенсия получават 2 176 150 вдовици, средно по 730 евро, в сравнение със 185 776 вдовци, които получават по 508 евро.

Максималната пенсия в Испания през 2019 г., е 37 311,74 евро бруто годишно, независимо от броя или класа на получените пенсии, което означава 2 659.41 евро при 14 плащания./Ирина Илиева за ISBI-Българи в Испания.

От Ел Паис

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

Close