Информационен сайт на българите в Испания

България, Европа, Икономика

Евростат: Европа забогатява, България – не

Евростат: Европа забогатява, България - не

Българите са близо 50% по-бедни от средния европеец

Българите са близо 50% по-бедни от средния европеец. Като по-богатство се нареждаме на последно място в ЕС. Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва най-добре реалното материално благосъстояние на домакинствата, като в България то е 53% от средното ниво за ЕС, сочат последните данни на Евростат, цитирани от „Стандарт“.

Точно преди нас по индивидуално потребление са Хърватия и Румъния, където стандартът на живот е съответно 58% и 59% от средния за ЕС. По благосъстояние сме равни на гражданите на Черна гора, които обаче са само кандидати за членство в ЕС.

Зад нас се нареждат само Албания и Босна и Херцеговина, където реалното потребление на хората е 37% от средното за ЕС. На другия полюс в класацията е Люксембург, където стандартът на живот е с 37% над средното за ЕС ниво.

На следващите места по богатство се нареждат Норвегия (133% от средното ниво), Швейцария (128%), Германия (123%) и Австрия (119%). Общо в 10 държави от ЕС стандартът на живот е над средния за Общността, като сред тях са Дания (115%), Великобритания, Белгия и Финландия (по 114%), както и Франция (112%). Доста добър стандарт поддържат и в Италия (99% от средния), Ирландия (96%), Кипър (90%) и Испания (88%). Дори Гърция сериозно ни изпреварва, като реалното потребление там е 77% от това на средния европеец.

По отношение на произведения БВП на човек разликите между страните от ЕС са много по-големи. Като ние отново сме на последно място с 21,8% от средния БВП на човек, а Люксембург е на първо място с 311,6%, или близо 14 пъти повече. Но тъй като и цените у нас са по-ниски, реалните разлики в потреблението не са толкова големи. Общото ниво на цените у нас е 47% от средното в ЕС, което ни прави най-евтината държава в Общността.

В Албания цените са като при нас, а в Македония е малко по-евтино, но ако се гледа по основни групи стоки, нещата не са същите. Цените на храната в България са 70% от средните в ЕС, което ни нарежда на трето място. По-евтина е храната в Полша (63%) и Румъния (64%). У нас обаче са най-евтините в Европа цигари (50% от средното за ЕС), алкохол (64%), дрехи (79%), мебели (50%), ресторанти и хотели (43%).

По отношение на потребителската електроника се нареждаме на едно ниво с Испания, Португалия и Ирландия с цени на 92% от средните в ЕС. По-ниски са цените на електрониката в Чехия (81%), Полша (83%), Унгария (88%) и Словакия (91%). Като цяло най-високи са цените в Швейцария – 163% от средното ниво за ЕС. На следващите места по скъпи стоки са Норвегия и Дания със 137%, и Великобритания със 131%. Така животът в Швейцария е 3,5 пъти по-скъп, отколкото у нас.

Огромна разлика има не само между стандарта на живот в България и другите държави в ЕС, но и между различните райони на страната. Най-бедни са в Северозападна България. Т

ам БВП на човек, измерен според стандарта на покупателната способност (СПС), 29% от средното ниво в ЕС. Най-високи са доходите в София. Затова в Югозападния район на България БВП на човек е 76% от средния за ЕС. Жителите на София са поне два пъти по-богати от хората в останалата част на страната. БВП на човек в Югоизточния и Североизточния район в България е в размер на 39% от средния за ЕС. А в Южния централен район и Северния централен район на България БВП на човек е 33% от средното ниво в ЕС.

Close