Информационен сайт на българите в Испания

Испания, Полезно

Европейски субсидии за малки и средни предприятия в Испания

Европейските субсидии за малкия и среден бизнес в Испания са различни от тези, действащи на национално ниво, тъй като условията за получаването им се определя от общоевропейски юридически норми, но съобразени с националното законодателство.

Решението за отпускането на такъв вид помощ се взима от различни институции в различните страни: банки, гаранционни фондове и фирми за отпускане на микрокредити. Те определят и условията за получаването на субсидиите, които се отпускат от различните органи на ЕС: Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд.

Програми и инициативи за европейско финансиране, от които могат да се възползват фирми, еднолични търговци и предприемачи:

EaSI
В Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) се предоставят на предприемачи и малки фирми микрокредити до 25 000 евро с цел създаване и развитие на фирми със социална дейност.

COSME
COSME е обезпечена програма, насочена към подобряване на конкурентната способност на малките и средните фирми. Отпускат се заеми с максимална стойност от 150 000 евро с цел да се насърчава излизането на фирмите на европейския пазар.

Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд също предлагат различни програми за финансиране на фирмите от ЕС. Те се изразяват в кредити, заеми, гаранции и рисков капитал, с които да се насърчава създаването, развитието и конкурентната способност на бенефициентите по тези програми.

Структурните и инвестиционни фондове разполагат с многогодишни програми (2014- 2020). Те са съфинансирани от ЕС за развитието на фирми от различни области.

Помощи, които се отпускат директно от Европейската комисия

Европейската комисия предлага няколко вида субсидии, с които могат да се покриват разходите по създаването на проекти във връзка с ЕС. Важна подробност е, че отпуснатите средства не носят печалба за бенефициента, а покриват само част от направените разходи.

Close