Информационен сайт на българите в Испания

България, От мрежата

Европейската комисия дава България на съд, защото не е изпълнила разпоредбите за електронните паспорти

Европейската комисия дава България на съд, защото не е изпълнила разпоредбите за електронните паспорти и електронните разрешения за пребиваване в чужбина.

Страната ни не е осигурила звено за обмен на пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и разрешения за пребиваване в чужбина. Те осигуряват на държавите-членки достъп до информацията в чиповете на биометрични паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване, издадени от други членки.

Така лишаваме другите държави от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти.

Също така ЕК предприе наказателни процедури срещу страната ни, защото не е въвела европейските разпоредби за годишните финансови отчети и безопасността на дейностите, свързани с нефт и газ в крайбрежни води.

ЕС е въвел набор от правила, които да спомогнат за предотвратяване на аварии, както и за бързо и ефективно реагиране при възникването на такива аварии в инсталации за нефт или газ в крайбрежните води. Държавите-членки трябва да гарантират, че предприятията, на които те предоставят лиценз за проучване или производство, разполагат с достатъчно финансови ресурси и имат необходимия технически опит, както и че поддържат на разположение ресурси, към които да се прибегне при необходимост.

Предприятията също така носят пълната отговорност за екологични щети, причинени на защитени видове и естествени местообитания.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Източник: blitz.bg

Close