Информационен сайт на българите в Испания

България

Глобяват всеки българин, който излиза в чужбина без предупреждение

Всеки български гражданин, зачислен в запаса, ще трябва да уведомява военните, ако ще бъде в чужбина повече от 6 месеца. Процедурата ще се повтаря и при завръщането му в страната. За нарушителите е предвидена глоба между 270 лв. и 1000 лв.

Това предвиждат промените в Закона за резерва, които бяха пуснати за обществено обсъждане. С тях Министерството на отбраната връща практиката от близкото минало за задължителност на мобилизационните назначения, както и за санкции при неизпълнението им, пише „Сега“.

Задължение да уведомяват военните ще имат и жените, които се водят в запас, но излизат в отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отглеждане на дете. Глоба ще грози всеки, който не си пази документите за мобилизационно назначение за военно време, пише още в проекта. От него обаче не става ясно дали новите текстове ще се отнасят за заварено положение, тъй като стотици хиляди българи живеят зад граница от години.

Това не е изрично уточнено, което означава, че всеки българин, зачислен в запаса, но е извън пределите на България, ще трябва да уведоми военните. Засега не е ясно колко българи в чужбина подлежат на запас. Затова най-вероятно ще започне и нова кампания по връчване на мобилизационни назначения.

За да се случи това, от МО планират да възстановят и военните окръжия в градовете. В момента Централното военно окръжие има на подчинение военни формирования, които ще бъдат трансформирани в окръжия.

Кампанията по връчване на повиквателни заповеди от военните се провежда всяка година, но в последно време техният брой се увеличава. Само за първите два месеца на миналата година бяха връчени заповеди на 7306 мъже. Всеки български гражданин, зачислен в запаса, ще трябва да уведомява военните, ако ще бъде в чужбина повече от 6 месеца. Процедурата ще се повтаря и при завръщането му в страната. За нарушителите е предвидена глоба между 270 лв. и 1000 лв.

Това предвиждат промените в Закона за резерва, които бяха пуснати за обществено обсъждане. С тях Министерството на отбраната връща практиката от близкото минало за задължителност на мобилизационните назначения, както и за санкции при неизпълнението им, пише „Сега“.

Задължение да уведомяват военните ще имат и жените, които се водят в запас, но излизат в отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отглеждане на дете. Глоба ще грози всеки, който не си пази документите за мобилизационно назначение за военно време, пише още в проекта. От него обаче не става ясно дали новите текстове ще се отнасят за заварено положение, тъй като стотици хиляди българи живеят зад граница от години.

Това не е изрично уточнено, което означава, че всеки българин, зачислен в запаса, но е извън пределите на България, ще трябва да уведоми военните. Засега не е ясно колко българи в чужбина подлежат на запас. Затова най-вероятно ще започне и нова кампания по връчване на мобилизационни назначения. За да се случи това, от МО планират да възстановят и военните окръжия в градовете. В момента Централното военно окръжие има на подчинение военни формирования, които ще бъдат трансформирани в окръжия.

Кампанията по връчване на повиквателни заповеди от военните се провежда всяка година, но в последно време техният брой се увеличава. Само за първите два месеца на миналата година бяха връчени заповеди на 7306 мъже. През 2014 г. техният брой е бил 19 168, а през 2013 г. – 7038 души. С новите текстове се променя и пределната възраст за зачисляване в запаса. За войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери ще е 55 г. За старши офицерите – 60 г., а тези с висши военни звания – 63 г. Българите, които са без военна подготовка, но имат специфични военноотчетни специалности, ще се водят на отчет до 55 г. Министерството на отбраната се е отказало от плановете си да зачисли в запаса и неслужилите младежи.

В края на февруари от МО лансираха идеята армията да води на военен отчет и младежи, които не са ходили в казармата след отмяната на наборната военна служба. Ставаше дума за мъже и жени между 18 и 32 години. От МО се надяваха така да попълнят резерва за военно време. След премахването на наборната служба в резерва се зачисляваха само мъжете, които са минали казарма, и бившите военни.

С професионализацията на армията бяха отменени и военните комисии, на които се явяваха всяка година момчетата в гимназията. Така няколко поколения не бяха зачислени в окръжията и реално във военно време е невъзможно да бъдат мобилизирани. С промените военните целяха да попълнят именно този законов вакуум, но срещнаха съпротивата на ГЕРБ.

От оповестените промени не става ясно как ще бъде запълнена тази празнина. Донякъде това ще става чрез доброволното обучение на младежи, които после ще бъдат зачислявани в запаса. В понеделник в Единния център за начална военна подготовка в Плевен стартира първият курс „Начална военна подготовка“. Досега за курсовете можеха да кандидатстват само студенти, но вече няма такива ограничения, обясниха от МО.

През 2014 г. техният брой е бил 19 168, а през 2013 г. – 7038 души. С новите текстове се променя и пределната възраст за зачисляване в запаса. За войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери ще е 55 г. За старши офицерите – 60 г., а тези с висши военни звания – 63 г. Българите, които са без военна подготовка, но имат специфични военноотчетни специалности, ще се водят на отчет до 55 г.

Министерството на отбраната се е отказало от плановете си да зачисли в запаса и неслужилите младежи. В края на февруари от МО лансираха идеята армията да води на военен отчет и младежи, които не са ходили в казармата след отмяната на наборната военна служба.

Ставаше дума за мъже и жени между 18 и 32 години. От МО се надяваха така да попълнят резерва за военно време. След премахването на наборната служба в резерва се зачисляваха само мъжете, които са минали казарма, и бившите военни. С професионализацията на армията бяха отменени и военните комисии, на които се явяваха всяка година момчетата в гимназията.

Така няколко поколения не бяха зачислени в окръжията и реално във военно време е невъзможно да бъдат мобилизирани. С промените военните целяха да попълнят именно този законов вакуум, но срещнаха съпротивата на ГЕРБ.

От оповестените промени не става ясно как ще бъде запълнена тази празнина. Донякъде това ще става чрез доброволното обучение на младежи, които после ще бъдат зачислявани в запаса. В понеделник в Единния център за начална военна подготовка в Плевен стартира първият курс „Начална военна подготовка“. Досега за курсовете можеха да кандидатстват само студенти, но вече няма такива ограничения, обясниха от МО.Източник: в. Български новини

Close