Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Свят

Германската икономика се е свила с 0,3% през 2023 г.

Германската икономика се е свила с 0,3% през 2023 г. в сравнение с 1,8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) година по-рано, съобщи Федералната статистическа служба (Destatis) в понеделник.

„Икономическото развитие на Германия е в застой в условията на криза“, заяви президентът на Destatis Рут Брандт.

След пандемията, която доведе до спад на БВП с 3,8 %, Германия се върна към растеж, като през 2021 г. БВП достигна 3,2 %, а през 2022 г. – 1,8 %.

Според Брандт високите цени се отразяват на икономиката на всички равнища, докато повишаването на лихвените проценти затруднява финансирането на инвестициите, а търсенето намалява както в страната, така и в чужбина.

Химическата и металургичната промишленост бяха особено засегнати от повишаването на цените на енергията, докато строителният сектор беше засегнат от недостига на работна ръка и влошените условия за финансиране, което доведе до спад на инвестициите с 2,1%.

От друга страна, секторът на услугите успява да разшири дейността си, макар и в по-малка степен, отколкото през предходните години.

Частното потребление спадна с 0,8 %, което Дестатис обяснява предимно с повишаването на цените.

Инфлацията през 2023 г. е 5,9% – втората най-висока след обединението на Германия през 1990 г.

Държавата също намали разходите си (с 1,7%) за първи път от 20 години насам, което се дължи главно на отпадането на мерките за облекчаване на икономическите последици от пандемията.

Данните за четвъртото тримесечие на 2023 г., за които Destatis предупреждава, са предварителни и сочат свиване с 0,3% в сравнение с третото тримесечие, през което се наблюдаваше стагнация.

Close