Информационен сайт на българите в Испания

Наука и технологии

Възможно е съществуването на портали за пътуване назад във времето

Въпреки че засега съществуват само на теория, червейните дупки са физични явления, които вълнуват учените от десетилетия. Сега ново проучване се фокусира върху странен вид пръстеновидна червеева дупка, която според изследователите има особени характеристики, които биха могли да я превърнат в машина на времето, позволяваща пътуване в миналото.Мостовете на Айнщайн-Розен или червейните дупки са вид тунели, свързващи две отделни точки в пространство-времето. Това се дължи на един от ключовите принципи на общата теория на относителността на Айнщайн, според който пространството може да бъде оформено от различни явления, като например силните гравитационни полета, създавани от масивни обекти като звезди. Всъщност това изкривяване може да бъде толкова силно, че да сближи две точки в пространството, дори ако те са далеч една от друга.

Червеевите дупки са теоретично възможни във Вселената, но все още не сме ги наблюдавали, нито сме сигурни, че действително съществуват. Това, което успяхме да направим, въпреки че някои физици не вярват съвсем в това, е да ги симулираме с помощта на квантови компютри. И ако Хатим Салих – почетен научен сътрудник в Лабораторията за квантови технологии към Бристолския университет – е прав, ще можем да ги създадем и тук, на Земята, когато разполагаме с необходимата технология.

Теоретична машина на времето

Не е задължително обаче всички червееви дупки да имат тази видима тунелна форма. През 2016 г. бяха предложени пръстеновидни червееви дупки – плосък вариант на това явление, който няма материя между входовете си, което прави преминаването през него по-малко опасно от обикновените червееви дупки.

 Масивни обекти изкривяват пространство-времето (ESA)

Масивни обекти изкривяват пространство-времето (ESA)

Сега в ново проучване, публикувано в списание Physical Review D, се твърди, че обекти, които преминават през него, могат да пътуват назад във времето. За своите изчисления изследователите са използвали предишни модели на проходими червееви дупки и са започнали от такава, която може да се намира в слабо гравитационно поле, т.е. без влиянието на близки звезди или планети.Изследователите Валери Фролов и Андрей Зелников от Университета на Алберта, Канада, и Павел Кртоуш от Карловия университет, Прага, казват в статията си, че „този процес неизбежно превръща пръстеновидната червеева дупка в машина на времето“.

За да се осъществи пътуване във времето, изследователите казват, че входът на червеевата дупка трябва да се намира в по-високо гравитационно поле от изхода, като едната страна трябва да е близо до много материя, а другата – не. В този случай, поради ефекта на общата теория на относителността, известен като гравитационно разширение на времето, двете страни на червеевата дупка ще изпитат протичането на времето с различна скорост, твърдят изследователите.

Червеевите дупки са тунели, които свързват две отделни точки в пространство-времето.

Червеевите дупки са тунели, които свързват две отделни точки в пространство-времето.

Авторите твърдят, че когато такава червеева дупка се образува за първи път, тя не може да функционира като машина на времето, но с течение на времето ще се превърне в такава. „От математическа гледна точка можете да се върнете в миналото и вашето по-старо аз и вашето по-младо аз да се срещнат“, казва Зелников пред New Scientist. „Съществуват много проблеми с логически парадокси, но от математическа гледна точка няма противоречия.

Саморазрушаващ се времеви портал

След като сме установили, че пътуването във времето през пръстеновидна червеева дупка е възможно, въпросът е дали е възможно да се оцелее при преминаването. Изследователите твърдят, че е възможно, но това трябва да стане много бързо. „Може да преминете, без да разберете, че сте попаднали в друга вселена“, казва Зелников.Според предишни разработки обаче, ако някога се създаде обект, пътуващ във времето, както предполагат изследователите, квантовите ефекти веднага ще го разкъсат. „Това може да е невъзможно, ако се вземат предвид квантовите ефекти, но никой не знае как да вземе предвид квантовите ефекти в пространство-времето“, казва Зелников. „Ако [пръстеновидните червееви дупки] не съществуват, това може да е защото квантовите ефекти са ги взривили. (Ел Конфиденсиал)


Close