Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Българи в чужбина

Все повече българи получават пенсии от чужбина

Броят на българите, получаващи пенсии от чужбина, се е увеличил тройно за последните 9 г. , сочи статистиката на Националния осигурителен институт за 2016 г. По-голямата част от тях, около 65%, са продължили да живеят извън България.

През миналата година след работа в чужбина пари за старини са получавали 33 925 души. Най-много са от Германия – 6626 души, следвани от Гърция с 5800 души. Подкрепа за старините си получават 3047 българи от Испания, където е най-голямата българска общност в Европа.

В тези данни не са включени пенсиите от САЩ и Канада, а само от страните в ЕС, с които България има споразумение. Вече четири години страната ни има споразумение с Русия и 1591 души получават своите пенсии от там.

Съгласно разпоредбите на регламентите на ЕС, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.

Например за лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на България и на друга страна-членка: ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и осигурителният стаж в другата страна.

Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период на осигуряване.

През 2014 г. средният размер на българската пенсия на гурбетчиите е бил 193,80 лв. , сочат последните налични данни. Това е сумата, която се изплаща само от НОИ, а останалите средства, натрупани от осигуровки в чужбина, се изплащат от местния осигурителен институт.

Close