Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, България, За помощ, Полезно

Вашите права във Вашата Европа

Практическо ръководство за граждани и предприятия относно техните права и възможности в рамките на единния пазар на Европейския съюз.

Управлявате МСП? Тази книжка може да Ви помогне да намерите източници на финансиране, да стъпите на нови пазари или да се справите с бюрократични формалности. А може би сте студент, потребител, работник или търсите работа? В тази книжка ще намерите съвети за работата, пътуването и ученето в ЕС. С каквото и да се занимавате, на единния пазар на ЕС съществуват предимства и възможности за Вас.

Съдържа;

1.Търсене на работа в чужбина
2.Получаване на обезщетения за безработица в чужбина
3.Признаване на Вашите професионални квалификации
4.Плащане на данъци
5.Достъп до социална сигурност
6.Пенсионни права
7.Медицинска помощ в чужбина
8.Учене в чужбина
9.Онлайн пазаруване
10.Покупка или продажба на автомобил
11.Права на пътниците
12.По-евтини обаждания от мобилен телефон
13.Плащания, кредити и инвестиции
14.Учредяване и разрастване на предприятие
15.Финансиране на Вашия бизнес
16.Покупка и продажба на стоки
17.Предоставяне на услуги в чужбина
18.Плащане на корпоративни данъци
19.Защита на Вашата интелектуална собственост
20.Конкурси за възлагане на обществени поръчки
21.Защита на Вашите права и търсене на обезщетение

Практическото ръководство на ЕСИзточник: Уебсайт на Европейския съюз

Close