Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина

Българските пенсионери, които пребивават в друга държава-членка на Европейския съюз, трябва да имат правото на достъп до здравно лечение като местните граждани

Емил Радев

Българските пенсионери, които пребивават в друга държава-членка на Европейския съюз, трябва да имат правото на достъп до здравно лечение като местните граждани. Това коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по повод сигнал от български граждани в Европейския съюз.

Във връзка с подадената информация евродепутатът зададе писмен въпрос на Европейската комисия относно правото на пенсионерите да се ползват с медицинско лечение в държавата, в която пребивават. Това е предвидено в Регламент (ЕО) 883/2004, който координира системите за социална сигурност на държавите-членки.

Въпросът, поставен от Емил Радев, засяга конкретно възможността на един български пенсионер, който пребивава легално в друга държава-членка и е прехвърлил пенсията си чрез внасяне на формуляр S1 по силата на Регламент (ЕО) №883/2004, да разполага с достъп до здравни услуги, при същите условия, каквито имат и гражданите на съответната страна. Българският евродепутат обръща внимание и на дискриминацията на граждани на други държави-членки, на които първоначално се предоставя достъп до здравни услуги, а в последствие той им се отнема без ясни мотиви за това.

В отговор на поставения от Радев въпрос Европейската комисия посочва, че Регламентът и по-специално чл. 24 дава право на пенсионерите от ЕС да получават медицински грижи в държавата на пребиваване въз основа на преносим документ S1. На какви точно медицински грижи има право пенсионерът, обаче, определя държавата членка, която изплаща пенсията. Потвърждава се, че здравните грижи трябва да се предоставят при същите условия, каквито са гарантирани и на гражданите на съответната държава.

Източник: Стандарт

1 Коментар

  1. На съпругът ми,отказаха от НЗОК да му издадът формуляр S1!
    Питам защо?

Close