Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина

България ще погине от глад без българите в чужбина

България ще загине от глад без българите в чужбина

България ще погине от глад без българите в чужбина. 70.3 млн. евро пратиха у нас през февруари българите, работещи и живеещи в чужбина, сочат данни на Българската народна банка. Сумата е с близо 1 млн. евро по-висока спрямо същия месец на миналата година.

Тогава сънародниците ни зад граница трансферираха 69.4 млн. евро. Така за първите два месеца на настоящата година българите в чужбина пратиха у нас общо 135.3 млн. евро. Това е с близо 2 млн. евро повече спрямо същия период на 2016 г. За сравнение, тогава сумата за периода януари – февруари възлизаше на 133.5 млн. евро, пише Новини Лондон.

За цялата минала 2016 г. паричните трансфери на сънародниците ни зад граница достигат сумата от 868.7 млн. евро. От гледна точка на последния 12-месечен период – февруари 2016 г. – февруари 2017 г., сумата възлиза на 870.5 млн. евро. Така българите в чужбина пращат у нас средно по 72.54 млн. евро на месец.

Общата стойност на паричните трансфери от чужбина към България навярно е доста по-висока. Причина за това е методологията на БНБ, която включва данни само за банковите парични преводи за суми, надхвърлящи 2 500 евро. Така реално нито трансферите под този праг, нито сумите, внасяни на ръка, не влизат в общата статистика.

Според различни експертни мнения, общата сума, която пращат българите в чужбина, варира между 2 и 3 млрд. евро годишно.

Close