Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Икономика, Испания

Брюксел призова Испания да вдигне ДДС, за да успее да коригира прекомерния дефицит

Брюксел проявява загриженост за ниските приходи от данък добавена стойност, който е един от факторите за липсата на контрол на публичния дефицит.

Испания губи 59% от потенциалния приход от този данък т.е. около 37 600 милиона евро годишно, сочат данните от 2014 г. Според проучване на Европейската комисия, публикувано този вторник, това се дължи на намалените ставки и освобождавания от този данък на някои сектори на икономиката. Това е най-високият процент от всички страни-членки на Европейския съюз, където средната несъбираемост е 43,3%.

Според същото проучване 44,5% от загубите се дължат на продуктите и услугите, освободени от ДДС. Заради прилагането на намалени и супер намалени ставки, испанската хазна не може да събере 14,5% от потенциала на приходите от този данък. Това е около 9,2 млрд. евро годишно, което се равнява на 0,9% от БВП /Брутен вътрешен продукт/.


В същност Комисията препоръчва на Испания да гарантира спазването на поставените нови цели за дефицита чрез повишаване на ДДС до стандартната ставка от 21% за всички продукти и услуги, на които до сега се е прилагала намалена ставка от 10 % или супер намалената – от 4%.

Бъдещото испанско правителство трябва да се съгласи с препоръките, тъй като Брюксел опрости глобата за отклонението в дефицита за 2015 г. и удължи срока за достигане на праг от 3%, който е съгласуван с изискванията, залегнали в Пакта за стабилност и растеж, който беше приет през 1997 г. Новите фискалните цели са 4,6% дефицит през тази година, 3,1% през следващата година и 2,2% през 2018 г.

Според Брюксел косвеното данъчно облагане на потреблението в Испания са сред най-ниските в целия ЕС.

Close