Информационен сайт на българите в Испания

Свят

Броят на мюсюлманите ще надхвърли този на християните през 2070 г.

Смята се, че населението на света ще се увеличи през следващите десетилетия с 35% до 2050 г. Това означава, че населението на земята ще нарасне с 9,3 милиона души. И какво ще се случи с религиите? Християни продължават да бъдат доминиращата вярата?

Християните ще останат най-голямата религиозна група в света през следващите четири десетилетия, но от 2050 година броят на мюсюлманите ще се изравни с този на християните.

Според изследването, публикувано от Pew Research Center, последователите на почти всички религии ще продължат да растат през следващото десетилетие, но след 2070 година „броят на мюсюлманите ще надхвърли този на християните“, се отбелязва в проучването.

Обаче до 2050 година мюсюлманите – предимно младо население с висока раждаемост – се очаква да се увеличат със 73%. Броят на християните също се предвижда да се увеличи, но по-бавно, приблизително със същия прираст от около 35%, подчертават от центъра.

Ето така ще изглежда картата на религиите през 2050 г.:

В резултат на тези прогнози 2050 година ще има паритет между мюсюлманите (2,8 милиарда или 30% от населението) и християните ( 2,9 милиарда или 31%).

Прогнозира се мюсюлманското население в Европа да се увеличи от 5,9% през 2010 година до 10,2% през 2050 година. В държави като Франция, Холандия, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия се очаква огромен спад на процента християни.

Close