Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Безработицата в Испания се е увеличила с 22 801 души

Възстановяването на работните места се активизира, макар и по-бавно. Дори в един от месеците традиционно считани за лоши, септември, показват данните. Увеличава се с 12 025 души броят на новоназначените, записали се в националното осигуряване, като общият брой осигуряващите се възлиза на 17,7 милиона. В същото време се увеличава броят на безработните с 22 801 души, по данни на Министерството на труда. Това увеличение е едно от най-малките за месец септември.

В края на лятото е регистрирано последващо нарастване на безработицата. Близо 23 000 души са се регистрирали в социалните служби с което общият брой е станал 3,7 милиона – 9,3% по-малко на годишна база. Септември е бил сравнително добър за пазара на труда, в сравнение със същия период за миналата година, когато безработицата е била по-висока. Що се отнася до новите работни места, може да се каже, че броят на хората, които се осигуряват е нараснал с 3%. На практика броят на безработните и броят на новоназначените расте в един ритъм. Увеличението на едното обаче не означава намаление на другото.

Има друг фактор, който определя развитието на работния пазар и това е активното население. Увеличението на броя на заетите е благодарение на началото на новата учебна година. Работещите в сектора се е увеличил с 61.555 души. Заетите в администратваната сфера са с 17 812 повече, а в производството увелиюението е с 12.035 души.

В същото време в хотелиерството броят на заетите е намалял с 43.256 души, в търговията с 29.026 и в здравеопазването с 19.604. Тези месечни данни показват заетостта по сезони, което е характерно за трудовия пазар в Испания – забелязва се увеличение на заетите в сектори, които преди това са били в застой. Става дума за сектори като образованието и промишлеността.

През септември са сключени 1,9 милиона договора, което е историческо увеличение. Тези данни обаче не означават трайно увеличение на трудовата заетост – напротив: ако всички тези договори се отнасяха за работни места в сектори, които осигуряват трайна заетост, то тогава за два месеца безработицата би била сведена до нулата.

Close