Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Новини от Испания, Работа в Испания

Безработицата в Испания падна до 16.55%, най-ниското ниво от 2008 г

К

оефициентът на заетост в Испания през 2017 г. е 16.55%, съобщават от Националния статистически институт (INE). Безработицата в Испания е намаляла с 471 100 души през 2017 г., което е с 11,1% по-малко в сравнение с 2016 г.

Коефициентът на безработица в края на 2017 г. е 16,55%, което е с почти 2,1 пункта по-малко в сравнение с 2016 г. (18,6%), и най-ниското ниво от 2008 г. насам.

През 2017 г. заетостта е нараснала с 490 300 души, което е 2,6% повече в сравнение с 2016 г. Това увеличение на заетостта е по-високо от регистрираните през 2016 и 2014 г., когато са създадени съответно 413 900 и 433 900 работни места, но по-ниски в сравнение с 2015 г. (525 100 работни места), съобщи вчера Националният статистически институт (INE).

Общият брой на заетите лица през 2017г. е 18 998 400 души, а броят на безработните – 3 766 700 души.

Георги Горанов

Close