Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

Безработицата в Испания е намаляла през май до 2,74 милиона души

Данните, публикувани този петък от министерството на труда и социалната сигурност, потвърждават положителната тенденция в заетостта през първите пет месеца н а годината.

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява и през месец май спадна до 2,74 млн. души. Това е с 49 260 души по-малко спрямо предходния месец, което е най-ниското ниво за месеца от 2008 г., обяви днес министерството на заетостта и социалната сигурност, цитирано от „Ел Паис“.

Започналите работа безработни през май са 200 000 души, с което броят на заетите достигна исторически максимум от 20,8 милиона. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 0,97% повече.

Ръстът на заетостта в сравнение с периода преди пандемията е особено динамичен в сектори с висока добавена стойност като ИТ и телекомуникациите, където броят на работниците е нараснал с 22,3 % в сравнение с периода преди пандемията, или в професионалните, научните и техническите дейности, които са се увеличили с 13 %“, се казва в прессъобщението на Министерството на социалната сигурност.

Друга добра новина, произтичаща от данните на социалното осигуряване, е намаляването на временната заетост.

Броят на хората, наети на временни договори, е 14%, докато преди влизането в сила на трудовата реформа той беше около 30%. „При лицата на възраст под 30 години делът на временните работници е намалял с 32 пункта в сравнение с периода преди реформата – от 53 % на 21 %. Като цяло сега има над три милиона повече работници на постоянни договори, отколкото през декември 2021 г., последния месец преди реформата да влезе в сила“, допълва Министерството на социалната сигурност.

Close