Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Наука и технологии

Безплатен неограничен роуминг в целия Европейски съюз

Както вече Информационният портал на българите в Испания „ISBI” писа миналата седмица, Европейската комисия беше принудена от общественото недоволство да оттегли предложенията си относно роуминга в ЕС и да предложи нови.

От 15 юни 2017 г. всички европейски граждани ще могат да ползват безплатен неограничен роуминг, без значение в коя държава се намират, за неограничено време. За да се засекат злоупотреби, в определени случаи, мобилните оператори ще могат да задействат свои разработени схеми, чрез които да таксуват своите клиенти с малки допълнителни такси за роуминг- до 4 евроцента на минута разговор, до един евроцент на текстово съобщение и до 0,0085 евро на мегабайт данни.

Тези схеми са вид защитен механизъм за операторите срещу разликата в цените в различните държави и ще регулира закупуването и употребата на СИМ карти от страни с по- ниски тарифи на мобилните услуги. Различията в тарифите могат да имат разлика, достигаща 14 пъти.

За злоупотреби ще се смята употребата на дадена СИМ карта основно в чужбина и недостатъчното и използване в държавата, от която е закупена. Също така може да се санкционира притежанието на различни карти от дадена страна от едно и също лице и използването им в друга.

В случай на оспорване на наложените допълнителни такси, абоната ще трябва да подаде жалба до националните надзорни органи или комисии.

Close