Информационен сайт на българите в Испания

България, Полезно, Право

Осиновители на деца до 5-годишна възраст ще имат право на платен годишен отпуск

От 1-ви юли догодина всички осиновители на деца до 5-годишна възраст ще имат право на платен отпуск от 365 дни, считано от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на тази възраст. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, публикувани за обществено обсъждане, с които се изравняват правата на осиновителите. Към момента хората, които осиновят дете на възраст до 2 години, имат право на платено майчинство за периода, докато детето навърши тази възраст, и това ги поставя в неравностойно положение спрямо осиновителите на деца от 2 до 5-годишна възраст, които могат да използват отпуск от 365 дни.

Осигурените лица имат право на три вида платен отпуск при осиновяване на дете – отпуск от деня на предаване на детето до края на отпуска за раждане, отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст и отпуск за отглеждане на дете от 2 до 5-годишна възраст. За осиновителите на деца, навършили 2-годишна възраст обаче периодът на отпуска е 365 дни, докато за тези, които осиновяват дете, ненавършило 2 години, се полагат само дните до навършване на тази възраст.

С предлаганата промяна правата на всички осиновители на деца до 5-годишна възраст се изравняват и за всички ще се полага платен отпуск в размер на 12 месеца, считано от деня на предаване на детето. Предлагат се и съответните изменения в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат правото на обезщетение по време на използване на отпуска, с размер 90 процента от среднодневния осигурителен доход за последните две години от осигуряването на осиновителя.

Когато осиновителят не използва този отпуск, той ще може да получава 50 процента от обезщетението. За отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновителите имат право и на допълнителен отпуск, в случай, че отпускът от 365 дни е изтекъл, преди детето да навърши възрастта от 2 години. Когато допълнителният отпуск не се използва, осиновителят ще има право отново на половината от размера на обезщетението за допълнителния отпуск. За да бъдат променени подзаконовите нормативни актове, се предлага законопроектът да влезе в сила от средата на 2018-та година. /Дарик

Close