Информационен сайт на българите в Испания

Видео, Испания

Барселона: Който предаде стария си автомобил за скрап ще може да ползва безплатен градски транспорт (Видео)

Със сигурност правителството на Барселона е чело приказката на Ран Босилек – Сливи за смет. За намаляване на замърсяването на въздуха Барселона предлага безплатен градски транспорт в продължение на три години за тези, които предадат стария си автомобил за скрап.Това ще важи за дизеловите автомобили, които са над 10 години или за бензиновите, които са над 20 години.

Тази нова мярка за борба със замърсяването ще влезе в сила от началото на новата година. Тези, които го направят ще трябва да обещаят, че няма да си купят друг автомобил през тези три години.

В Барселона има около 30 000 стари коли, които могат да се възползват от този план. Собствениците, които предадат стария си автомобил за скрап ще получат зелена карта, с която ще се предвижват безплатно във всички превозни средства на градския транспорт.

Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда.

ЕС действа на много равнища за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха: посредством законодателство, сътрудничество с отраслите, отговорни за замърсяването на въздуха, както и с международни, национални и регионални органи и неправителствени организации; и научни изследвания.

Политиките на ЕС си поставят за цел да намалят излагането на замърсен въздух чрез намаляване на емисиите и установяване на норми и целеви стойности за качеството на въздуха. В края на 2013 г.

Европейската комисия прие предложения пакет за качеството на чистия въздух, включително нови мерки за намаляване на замърсяването на въздуха.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Close