Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

Ако отварях офис в България, щях да наема българи, живеещи в Испания

За потенциала на българо-испанските икономически отношения и за възможностите да бъдат привлечени нови испански инвеститори в България Economy.bg разговаря с Енрике Криадо, заместник-посланик на Испания в София.

Как оценявате развитието на икономическите отношения между България и Испания?

Развитието е положително, но винаги може по-добре. Двете страни имат много приятелски политически отношения, основани на силни връзки между народите ни. Около 300 хил. българи живеят и работят в Испания. Много испанци посещават България като туристи или за да правят бизнес. Засега все още не виждаме икономическото изражение на тези добри политически и социални отношения. Вярваме, че има потенциал за повече.

Как може да се реализира този потенциал?

Според мен за испанските компании може да е много полезно да използват този човешки капитал от българи, които са в Испания, познават страната и знаят езика, но също толкова добре познават и родината си. Ако отварях офис в България, вероятно щях да наема българи, живеещи в Испания, за да ми помогнат да реализирам идеите си.

Моят съвет е: „Не идвайте сами. Привлечете като партньор някого, който вече познава страната. Има 300 хил. българи в Испания“. Ще има повече инвестиции, ако има усещане за стабилност по отношение на законовата рамка и върховенството на закона.

Има доста възможности в областта на инфраструктурата заради еврофондовете. Има доста испански компании, които са много активни в този сектор. Тези големи проекти понякога проправят път и за по-малки компании.

Така че от страна на България е важна правната сигурност, а от страна на Испания трябва да има повече желание да се работи с българите там.

Можем ли да очакваме нови инвеститори от Испания тази година?

Постоянно идват нови инвеститори от Испания – малки или големи.

В кои сектори освен в инфраструктурата има потенциал за нови инвеститори?

Има много амбициозен проект за обновяването на въоръжените сили. Испания има компании, които са доста активни в този сектор. Освен това има потенциал и във възобновяемите енергийни източници.

Всички европейски страни трябва да повишат усилията си, за да постигнат целите на „зелената икономика“. Отново това са сектори, които са много добре развити в Испания. Има възможности и в земеделието, хранителната промишленост, винопроизводството.

Close