Информационен сайт на българите в Испания

Любопитно, Свят

Австрийците са най-щастливите хора в Европейския съюз

Жителите на Австрия са най-щастливите хора в Европейския съюз (ЕС), поне според наскоро публикуваните данни на Евростат.

По скала от 1 до 10 австрийците оценяват цялостната си удовлетвореност от живота на 7,9, което ги поставя пред Финландия, Полша и Румъния с по 7,7 точки. Средната стойност за ЕС, изчислена въз основа на данните от проучванията във всяка от 27-те държави членки, събрани през 2022 г., е 7,1.

Въпреки многобройните кризи на континента през последните години, проучването показа високо ниво на обща удовлетвореност. Респондентите бяха запитани за материалните условия на живот, като доходи и жилище, качеството на свободното време и отношенията им с други хора.

Евростат все още не е публикувала разбивката на всеки раздел, но в публикуваните данни от 2018 г. австрийците са заявили, че са особено доволни от личните си взаимоотношения и са посочили среден резултат от 8,6 точки, еднакъв с този на словенците, ирландците и малтийците.

Най-щастливата страна в проучването не е в ЕС

Освен Австрия, в наскоро публикуваните резултати се откроява и Швейцария – страна извън ЕС. Швейцария, която често се включва в проучванията на Евростат поради тесните си икономически връзки и географска близост с блока, се представи по-добре от целия ЕС с резултат от 8,0 точки за удовлетвореност.

Междувременно Финландия от години доминира в доклада на ООН за световното щастие, който се изготвя по малко по-различна методология.

Евростат събра и основни биографични данни от респондентите. Статистиците на агенцията установиха, че хората с по-високо ниво на образование се смятат за по-щастливи във всички страни от ЕС, отколкото тези с по-ниско ниво на образование.

Тази разлика е най-силно изразена в Словакия, където разликата между хората без квалификация и тези с висше образование е 1,6 пункта.

Евростат установи също, че в повечето страни младите хора са по-доволни от възрастните, за разлика от Скандинавия, Ирландия, Нидерландия и Люксембург, където възрастните хора са по-доволни от младите.

България винаги е била на последно място в проучванията. През 2022 г. българите отчитат ниво на удовлетвореност от 5,6. Това не е много добър резултат, но е подобрение в сравнение с 2018 г., когато резултатът беше 4,8. (DW)

Close