Българи в Испания | ИСБИ

Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно, Право

Испанско гражданство – нова процедура

От 15.10.2015 г. влезе в сила нов регламент относно процеса на придобиване на испанско гражданство. До тази дата документите за испанско гражданство се подаваха само в бюрата за гражданска регистрация /Registro civil/ по местоживеене.

От тази дата документите могат да се подават лично в бюрата за гражданска регистрация по местоживеене или по електронен път – чрез специална система за заявления на уебсайта на испанското Министерство на правосъдието /Ministerio de justicia/.

По този начин процеса за придобиване на испанско гражданство се ускорява.

Втората новост е: да докажем до каква степен сме интегрирани в испанското общество. За тази цел се изисква задължителното полагане на два изпита, като за тяхното провеждане е упълномощен института „Сервантес”.

Първият изпит кредитира основни познания по испански език, посредством дипломата за ниво на чужд език DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е 120 евро и се заплаща при самото записване. Кандидатите от страни, където испански език е официален, не полагат този изпит. Също така лицата завършили основно, средно или више образование в страна, в която испанския език е разговорен. В тази графа влизат и хората завършили езическа гимназия с профил испански език. За последното кандидатите трябва да притежават диплома, която да бъде преведена на испански.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 80 евро и се заплаща при записването.

Записването и за двата изпита става на уебстраницата на Института „Сервантес“

Освободени от горепосочените изпити са: лица под 18 години към датата на подаване на документите.

Третата новост е: че самата процедура по получаване на испанско гражданство вече се заплаща – 100 евро, чиито получател е Министерството на правосъдието.

Задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да подадете документите за испанско гражданство:

 1. За родените извън Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 10 години, без прекъсвания и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 2. За родените в Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 3. За сключилите брак с испанки гражданин/ка: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.

Необходими документи:

А) Пълнолетни граждани:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение. Може да се изтегли от ТУК.  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата.
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE.
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Свидетелство за съдимост, издадено от страната по произход, преведено и легализирано в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 6. Удостоверение за брак, ако кандидатът е женен/омъжена. Срокът на валидност е 3 месеца!
 7. Квитанция за платена такса.
 8. Разрешение за консултация в Министерство на правосъдието относно евентуално досие, свързано с поведението на заявителя /свидетелство за съдимост в Испания/- съдържа се във формуляра за кандидатстване. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 9. От института „Сервантес”:
  -диплома за успешно положен изпит по конституционни и социо-културни знания (CCSE)
  – диплома за владеене на испански (DELE А2).

Б) Деца под 14 години и инвалиди, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Личени документи на представителя.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 8. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

В) Младежите между 14 и 18 годишна възраст, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Квитанция за платена такса.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Документ, упълномощаващ представителството на единия родител / съдебно решение, смъртен акт и т.н./
 8. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

Допълнителни документи, които трябва да се приложат в определени случаи:

 • Родените в Испания – удостоверение за раждане на заинтересованото лице /certificado literal de nacimiento/, издадено от Гражданския регистър /Registro civil/.

 • При брак с испански гражданин/ка –

 1. удостоверение за раждане на испанския съпруг/а /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 2. свидетелство за сключен граждански брак/ certificado literal de matrimonio/, издадено от испанската гражданска регистрация. Срокът на валидност е 3 месеца!
 3. Сертификат за съвместно съжителство / Certificado de Convivencia/ или адресна регистрация, в която да фигурират двамата съпрузи /Empadronamiento conjunto con el cónyuge/. Срокът на валидност е 3 месеца!

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

Докато не бъдат въведени техническите средства за плащане по електронен път чрез Данъчната служба /Agencia tributaria/, плащането на таксите ще трябва да се извършва лично като за целта, ще трябва да се изтегли и попълни МОДЕЛ 790-026 от ТУК

Плащането на таксата трябва да стане задължително преди подаването на документите.

При кои от случаите може да ви бъде отнето испанското гражданство?

Гражданите, които са получили испанско гражданство, но не са родени в Испания и нито един от родителите му е испанец, може да загуби придобитото испанско гражданство, ако:

 • Три години след придобиване на испанска националност продължат да използват националността, от която са се отказали.
 • Когато гражданин постъпи доброволно в чужда армия или заеме политически пост в чужда държава.
 • Когато едно съдебно решение посочи, че лицето е извършило фалшификация, укриване или престъпление, за да се сдобие с испанско гражданство.

Още по темата:

6 Comments

 1. Dany

  Nqkoi koito da e podaval dokumenti za ispansko grajdanstvo…taka de….da podskaje kakvi sa vaprosite.

 2. Flora

  Валидността на удостоверението за раждане е 3 месеца?!

 3. Надя Петрова

  Отказването от българското гражданство е само формално и дали може да бъде възстановено след определено време , т.е.възможно ли е да се получи двойно гражданство ?
  Трябва ли да се плащат данъци за имотите в България , които лицето притежава преди да приеме испанското гражданство ?

 4. Krasimira Georgieva

  Kakvo ozna4ava da se otkaje6 ot balgarsko grajdanstvo y kakav dokument se iziskva?

 5. Дина

  Доколкото ми е известно валидността на свидетелството за съдимост е шест (6) месеца.

 6. Juan Dekor

  На не малка част от въпросите не могат да отговорят повече от 40% от запитаните Испанци 🙂

Вашият коментар

Close
error: Alert: Content is protected !!