Какво трябва да знаем за националното законодателство в ЕС?

26 октомври 2016 | 17:02 0

Регламентът е законодателен акт на Европейския съюз, който е незабавно изпълним, като правило, във всичко държави членки Постоянно пребиваване в държава на Европейския съюз повече Прочети още

Издръжка – за членове на семейството в Европейския съюз

24 юли 2016 | 13:14 0

Правилата за задължението за издръжка се различават в отделните страни. Равнището на издръжка също е различно. Съществуват обаче общи правила на Европейския съюз, ако трябва Прочети още

Регистрирано партньорство

24 юли 2016 | 11:24 1

В няколко страни от Европейския съюз вашето партньорство може да бъде официално признато, без да сключвате брак, под формата на регистрирано партньорство (понякога наричано гражданско Прочети още

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

18 юни 2016 | 20:22 2

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА Заявка Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство Прочети още

Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина

11 юни 2016 | 11:19 0

Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това. Брак между Прочети още

Регистриране на раждане в Република България на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи

10 юни 2016 | 20:56 0

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето Прочети още

ЕГН и вписване в регистрите на населението на български граждани, живеещи в чужбина

10 юни 2016 | 19:34 1

Всеки български гражданин притежава единен граждански номер (ЕГН) – уникален номер, с който физическите лице са определят еднозначно. ЕГН придобиват всички новородени деца, включително и Прочети още

При смърт на български гражданин, настъпила в чужбина, къде се регистрира в България

10 юни 2016 | 13:08 0

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България. За целта оригиналният смъртен Прочети още

1 2 3
Close