Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Испания: Социални помощи за безработни лица над 55 години

Социални помощи за безработни лица над 55 години. Тази помощ се отпуска на безработни, които са навършили 55 години и са изчерпали всички обезщетения за безработица.

Какви са изискванията за получаване на тази помощ:

  • Да е дълготрайно безработен
  • В момента на подаване на документите, заявителя трябва да е навършил 55 години
  • Кандидата да не получава или да няма право на друга държавна помощ
  • Да е записан в бюрото по труда като търсещ работа
  • Да не е отказвал предложение за работа, за която е кандидатствал
  • Кандидатът трябва да е плащал осигурителни вноски за най-малко шест години преди кандидатстването
  • Кандидатът трябва да отговаря на всички изисквания за испанска пенсия

Тази помощ се дава за срок от една година, след което трябва да бъде подновена. Подновяването на помощта става, не по-късно от 15 работни дни след изтичането на срока на предишната. По време на получаване на тази помощ, трудовия стаж на кандидата продължава да тече.

Close