Видове помощи за безработни семейства в Испания

Видяна:
24239
Категории: Българи в Испания, Полезно
Публикувана: сряда, 07.09.2016 | 1:18 от ISBI
Видове помощи за безработни семейства в Испания

I. Помощите за издръжка се дават на родителя за:
1. Собствено дете
2. Осиновено дете
3. Дете- инвалид, навършило 18 години с призната инвалидност над 65 %.

II. Помощите зависят от:
1. Броя на децата.
2. Семейните доходи:
– Семейният доход не може да надвишава 11 576,83 евро годишно.
– След второто дете тази сума се увеличава с 15% за всяко следващо.
– В случаите на семейства с три деца, годишният доход не може да надвишава 17 423,84 евро.
– След четвъртото дете тази сума се увеличава с 2 288,18 евро за всяко следващо.

III. Видове помощи:
1. Помощи от социалното осигуряване /Seguridad social/:

Тази помощ се изплаща на всеки шест месеца, ако детето е здраво или месечно, ако детето е с увреждания.

Размер на помощта:
• 291 на година за всяко дете незавършило пълнолетие.
• 3 000 евро годишно (250 евро на месец) за всяко дете на възраст под 18 години с призната инвалидност над 33%.
• 4 418,80 годишно (месечни 367,90 евро) за деца над 18 години с призната инвалидност над 65%.
• 6 622,80 годишно (месечни 551,90 евро) за деца над 18 години с призната инвалидност равна или по-голямо от 75%.

  1. Други помощи за издръжка на деца:
  • Семеен чек данък общ доход /IRPF/: За многочленни семейства или самотни родители с две или повече деца и се изразява в приспадането на 1 200 евро от данък общ доход.
  • Помощ за раждане на повече от едно дете едновременно /близнаци/: Тя варира между 2 565 евро и 7 696 евро, в зависимост от броя на новородените:
  • Помощ за раждане на едно дете: еднократно плащане от 1 000 евро за семействата с един родител, многочленни семейства или майки с увреждания над 65%.
  • Помощи за майчинство: имат право на тях само работещите майки с деца под три години. Стойността е до 1 200 евро на година за дете.
  • Помощ за жените, работещи за собствена сметка /autonomos/: Самотните майки, които работят за собствена сметка имат право на 16 седмици отпуск по майчинство при условие, че са работили най-малко 180 дни през последните 7 години.
  • Обезщетения за безработица: за безработните, които са изчерпали обезщетения за безработица и имат деца за издръжка само ако доходите на семейството не надвишават 75% от минималната работна заплата (655,20 евро на месец през 2016 г.).
  • Семейна помощ: За безработни със семейни задължения, които са изчерпали обезщетенията за безработица /PARO/.
  • PLAN PREPARA: помощ за продължително безработни лица със семейни задължения. Стойността е между 400 и 450 евро и се получава за срок от шест месеца.
  • Programa de activación de empleo: Тази програма е насочена към дългосрочно безработните със семейни задължения, които са изчерпали всички видове обезщетения и помощи за безработица, включително Reta Activa de Insercion, PRODI и Plan Prepara. Сумата е 426 евро на месец за период от шест месеца.
Този пост е публикуван сряда, септември 7th, 2016 в 1:18 и е от категориите Българи в Испания, Полезно. Можете да се абонирате за всякакви коментари към този пост чрез RSS 2.0. Можете да оставите отговор, или trackback от вашия собствен сайт.

Един отговор към Видове помощи за безработни семейства в Испания

Оставете коментар

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top