Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Испания: Получаване на обезщетението за безработица в еднократно плащане

Получаване на обезщетение за безработица чрез еднократно плащане може да се превърне в интересна опция, за тези които искат да започнат собствен бизнес.Капитализацията на обезщетението за безработица е еднократно плащане на цялата помощ, която ви се полага, след като останете без работа. За да получите тази сума, трябва да докажете за какво я искате – основаване на фирма или кооперация, влизане с капитал в дадено дружество. От заявяването до получаването на сумата, минават около месец, месец и половина. Сумата се получава на банковата сметка, която предварително сте посочили за целта.

Кой може да заяви тази помощ

  • Който иска да работи за своя сметка, като едноличен търговец.
  • Който иска да работи за своя сметка, като едноличен търговец или е нетрудоспособен с инвалидност над 33%.
  • Който иска започне работа, като съсобственик-работник в трудова кооперация.

Колко може да получи

Едноличен търговец:
Сумата, която можете да се получи при еднократното плащане е 60% от полагащото ви се обезщетение за безработен, достигайки 100% за лица на възраст под 30 години и жени на възраст до 35 години.

Дружества:
Лицата под 30 годишна възраст получават цялата сума на обезщетението за безработица, т.е. 100%, ако се ангажират да инвестират всичките получени пари в новия си бизнес.

Кооперации с трудово участие:

1.Кандидатът вече работи в същата кооперация и иска да стане съдружник в нея
2.Безработен, който иска да основе трудова кооперация с други съдружници.
При двата варианти се получават 100% от полагащото се обезщетение.

От 10.10.2015 влязоха нови правила за изплащането на 100% от обезщетението за безработица.

От тази дата 100% от обезщетението за безработица ще се изплащат в следните случаи:
– Когато кандидатите заявяват еднократното изплащане на обезщетението за основаване на едноличен търговец.
– Когато цялата сумата от обезщетението за безработица се заявява за допълване на капитала на новосъздадено или вече действащо дружество, при условие че бенефициентът осъществява ефективен контрол на дружеството, както е предвидено от допълнителната разпоредба 27 от преработения текст на Общия закон за социалното осигуряване, за лица, които извършват професионална дейност по специален режим на социално осигуряване.

Това не важи за тези, които са поддържали непосредствена трудова дейност с тези дружества, в които иска да инвестира и да започне отново работа.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания и по света, станете наш приятел във Фейсбук – ТУК

Още по темата:

Close