Posts tagged ‘Трудово право’

Какво е мобинг (acoso laboral) и как да се предпазим от него

Какво е мобинг (acoso laboral) и как да се предпазим от него

5% от испанците са изправени пред този проблем на работното си място, според доклад на Националното изследване на условията на труд, цитиран от в. Que. Какво е „мобинг“ (на испански, acoso laboral)? Кои са най-често срещаните случаи на „мобинг“ на работното място? Какво да направим, ако сме жертва на „мобинг”?

Какво е „мобинг“?

Думата „мобинг”е наименование за насилие на работното място. Повечето жертви на „мобинг” смятат, че те са виновни за лошите ситуации. Психическото насилие над служител може да се извършва от колега, началник, а и в редки случаи от колеги на по-нисък пост от жертвата.

Психическо насилие на работното място (мобинг) е враждебно поведение, което може да включва действия срещу репутацията или личното достойнство на засегнатия (разпръскване на слухове с цел унижение, клюкарстване и злословене, коментари със сексуален подтекст, ясно демонстриране на пренебрежение), действия срещу упражняването на работата му, манипулация на комуникацията или на информацията и ситуации на неравнопоставеност.

Той е вид емоционално насилие, което се разпространява като вирус и в крайна сметка жертвата може да загуби работното си място, да бъде изправено пред социална изолация и пред редица здравословни проблеми. Разстройства като тревожността и депресията са най-честите емоционални патологии, съпътствани от психофизиологични разстройства като увеличаване на артериалното налягане, проблеми със съня, сърдечно-съдови заболявания, кожни и алергични прояви, стомашно-чревни разстройства, главоболие и други.

Ето най-често срещаните случаи на „мобинг“ на работното място:

1.Говоренето зад гърба на някого и разпространяването на клюки, които уронват репутацията му или се подиграват с достойнството му.
2.Карат ви да вършите унизителни задачи.
3.Нападат националността на служителя, религиозните му вярвания или сексуалната му ориентация.
4.Всяко усилие и постижение на работното място се оценява негативно.
5.Подиграване с физическите характеристики или поведението на жертвата.
6.Пренебрегване на жертвата, въпреки че тя се опитва да влезе в контакт с колегите или началника си.
7.Изолиране на жертвата чрез прехвърлянето й към друго работно място и даване на нареждания на колегите да го/я избягват.
8.Жертвата не получава други задачи, а колегите получават работата на жертвата.
9.Жертвата е накарана да изпълнява безсмислени задачи или задачи, които са на други служители, намиращи се по-ниско в йерархията на компанията.
10.Непрестанно критикуване на работата и хокане на служителя.
11.Както устни, така и писмени заплахи, тормозене по телефона.
12.Прекъсване на речта, подмятания.
13.Сексуален тормоз, физическо нападение и заплахи с физическа саморазправа.
14.Възлагане на задачи, които застрашават здравето или причиняват финансова вреда на служителя.

Какво не е „мобинг“?

1.Претоварване: ако това е оправдано от наличието на много работа, която трябва да се свърши за кратко време. В този случай работодателя, трабва да удължи работното време.
2.Работата е отегчителна или монотонна.
3.Нашия шеф е маняк: може да ревизира работата ни повече от един път, за да провери дали има грешки, но това не е Мобинг.
4.Майтапите: при условие, че не засягат физическите характеристики или поведението на жертвата.
5.Липсата на добри взаимоотношения: има хора, които не се вписват добре, но това не е причина за „Мобинг“, освен ако това поведение не доведе до насилие или напрежение, което засяга дейността на компанията, или с цел лична облага за определено лице.

Какво да направим, ако сме жертва на „мобинг”?

1.Въпреки че самоуважението ви може да е доста наранено, важно е да не се опитвате да избягвате ситуацията. Потърсете помощ от приятели и семейство и се изправете срещу насилието.
2.Помолете да бъдете преместени на друго работно място.
3.Съберете доказателства за умствено насилие. Тъй като е трудно да се докаже, ще ви трябва доста търпение и здрави нерви.
Намерете съюзници сред колегите си.
4.Потърсете помощ от началниците си,отделът за Човешки ресурси или от хората, които отговарят за въпросите, свързани със здравето на служителите.
5.Ако сте жертва на началника си, синдикат или специалист по трудова медицина.
6.Посетете психиатър или споделете опита си с хора, които са в същата ситуация като вас.

Испанско гражданство – нова процедура

Испанско гражданство – нова процедура

От 15.10.2015 г. влезе в сила нов регламент относно процеса на придобиване на испанско гражданство. До тази дата документите за испанско гражданство се подаваха само в бюрата за гражданска регистрация /Registro civil/ по местоживеене.

От тази дата документите могат да се подават лично в бюрата за гражданска регистрация по местоживеене или по електронен път – чрез специална система за заявления на уебсайта на испанското Министерство на правосъдието /Ministerio de justicia/.

По този начин процеса за придобиване на испанско гражданство се ускорява.

Втората новост е: да докажем до каква степен сме интегрирани в испанското общество. За тази цел се изисква задължителното полагане на два изпита, като за тяхното провеждане е упълномощен института „Сервантес”.

Първият изпит кредитира основни познания по испански език, посредством дипломата за ниво на чужд език DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е 120 евро и се заплаща при самото записване. Кандидатите от страни, където испански език е официален, не полагат този изпит. Също така лицата завършили основно, средно или више образование в страна, в която испанския език е разговорен. В тази графа влизат и хората завършили езическа гимназия с профил испански език. За последното кандидатите трябва да притежават диплома, която да бъде преведена на испански.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 80 евро и се заплаща при записването.

Записването и за двата изпита става на уебстраницата на Института „Сервантес“

Освободени от горепосочените изпити са: лица под 18 години към датата на подаване на документите.

Третата новост е: че самата процедура по получаване на испанско гражданство вече се заплаща – 100 евро, чиито получател е Министерството на правосъдието.

Задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да подадете документите за испанско гражданство:

 1. За родените извън Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 10 години, без прекъсвания и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 2. За родените в Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
 3. За сключилите брак с испанки гражданин/ка: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.

Необходими документи:

А) Пълнолетни граждани:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение. Може да се изтегли от ТУК.  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата.
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE.
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Свидетелство за съдимост, издадено от страната по произход, преведено и легализирано в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 6. Удостоверение за брак, ако кандидатът е женен/омъжена. Срокът на валидност е 3 месеца!
 7. Квитанция за платена такса.
 8. Разрешение за консултация в Министерство на правосъдието относно евентуално досие, свързано с поведението на заявителя /свидетелство за съдимост в Испания/- съдържа се във формуляра за кандидатстване. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 9. От института „Сервантес”:
  -диплома за успешно положен изпит по конституционни и социо-културни знания (CCSE)
  – диплома за владеене на испански (DELE А2).

Б) Деца под 14 години и инвалиди, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Личени документи на представителя.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 8. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

В) Младежите между 14 и 18 годишна възраст, които се представляват от законен представител:

 1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
  Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
 2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
 3. Валиден задграничен паспорт.
 4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 5. Квитанция за платена такса.
 6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
 7. Документ, упълномощаващ представителството на единия родител / съдебно решение, смъртен акт и т.н./
 8. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
 9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

Допълнителни документи, които трябва да се приложат в определени случаи:

 • Родените в Испания – удостоверение за раждане на заинтересованото лице /certificado literal de nacimiento/, издадено от Гражданския регистър /Registro civil/.

 • При брак с испански гражданин/ка –

 1. удостоверение за раждане на испанския съпруг/а /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/. Срокът на валидност е 3 месеца!
 2. свидетелство за сключен граждански брак/ certificado literal de matrimonio/, издадено от испанската гражданска регистрация. Срокът на валидност е 3 месеца!
 3. Сертификат за съвместно съжителство / Certificado de Convivencia/ или адресна регистрация, в която да фигурират двамата съпрузи /Empadronamiento conjunto con el cónyuge/. Срокът на валидност е 3 месеца!

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

Докато не бъдат въведени техническите средства за плащане по електронен път чрез Данъчната служба /Agencia tributaria/, плащането на таксите ще трябва да се извършва лично като за целта, ще трябва да се изтегли и попълни МОДЕЛ 790-026 от ТУК

Плащането на таксата трябва да стане задължително преди подаването на документите.

При кои от случаите може да ви бъде отнето испанското гражданство?

Гражданите, които са получили испанско гражданство, но не са родени в Испания и нито един от родителите му е испанец, може да загуби придобитото испанско гражданство, ако:

 • Три години след придобиване на испанска националност продължат да използват националността, от която са се отказали.
 • Когато гражданин постъпи доброволно в чужда армия или заеме политически пост в чужда държава.
 • Когато едно съдебно решение посочи, че лицето е извършило фалшификация, укриване или престъпление, за да се сдобие с испанско гражданство.

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top