Българи в Испания | ИСБИ

Информационен сайт на българите в Испания

Category: Полезно

Page 10/13

Българи в Испания, Полезно

Испания: кой има право на помощта от 1200 евро

Полезно

Важно за емигрантите: натрупаните задължения към НАП с давност над 10 години не се опрощават

Полезно, Право

Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

Българи в чужбина, Полезно

Получаване на обезщетение за безрботни при пребиваване в друга държава на ЕС

Българи в Испания, Полезно

Ще получавам ли обезщетение за безработица, докато съм вън от Испания?

Българи в Испания, Българи в чужбина, България, Полезно

Секция в чужбина ще се открива при 60 потвърдени заявления

Българи в чужбина, Полезно

Он-лайн заявления за разкриване на секция в чужбина

Българи в чужбина, Европа, Полезно

Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там

Българи в Испания, Полезно

Autónomo – започване на дейност като самонаето лице

Българи в чужбина, Испания, Полезно

Фамилно име на съпрузите след сключен граждански брак в чужбина

Българи в Испания, Полезно

Какво представлява клетвата в процеса за испанско гражданство

Българи в Испания, Полезно

Международна шофьорска книжка

Българи в Испания, Полезно

Испания: Получаване на обезщетението за безработица в еднократно плащане

Испания, Полезно

Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

Close