Полезно

ВАЖНО! Какво трябва да знаете при закупуването на употребяван автомобил в Испания

ВАЖНО! Какво трябва да знаете при закупуването на употребяван автомобил в Испания

Решението да закупим употребяван автомобил е много често срещана практика, в която винаги възникват многобройни въпроси свързани с мястото на купуване, документацията, данъците и т.н.

За начало трябва да решите от къде да си купите превозното средство, като разполагате с два варианта: от автокъща или директно от собственика.Ако се закупи от автокъща, ще имате право на 1 година гаранция, докато частните лица не дават гаранция, но носят отговорност за скрити дефекти, т.е. дефекти, които колата е имала в момента на закупуването и продавачът не е уведомил купувача.

Покупко–продажбата между частни лица е освободена от ДДС, но трябва да се плати данък за прехвърляне на имуществото „Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales”.

След, като изберете автомобила, който искате да закупите, трябва да се проучат следните данни, преди подписването на договора:

Консултация в Регистъра на моторните превозни средства на KAT „DGT”, за да получите справка за превозното средство и да проверите дали има глоби, запор или такси, кой е собственикът и т.н. Тази справка може да бъде поискана в службите на КАТ (DGT) или директно онлайн на сайта www.dgt.es. Тази стъпка е препоръчителна, за да се избегнат неприятни изненади след покупката.

Уверете се, че е платен пътният данък.

Освен това проверете дали превозното средство е преминало технически преглед „ITV”.

Наред с другите документи трябва да поискате и сервизната книжка. След, като се направят необходимите проучвания, може да се продължи с подписването на договора от двете страни. Препоръчително е, преди да се подпише, този договор да бъде изготвен или разгледан от компетентно лице.

Ако покупко-продажбата е между частни лица, ще се пристъпи, към ликвидацията на данъка върху прехвърляне на имуществото „Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales” в рамките на 30 дни от транзакцията.

3Стойността на данъка зависи от вида на автомобила, датата на продажба, на кратко, от стойността на закупения автомобил. Трябва да се представят следните документи в данъчното:

Попълнен формуляр, който се дава от данъчното „Hacienda”.

Фотокопие на личните карти (DNI) на купувача и продавача.

Копие от договора.

Фотокопие на разрешителното за движение по пътищата (permiso de circulación) и техническия лист.

Следващата стъпка е прехвърляне на колата на името на новия собственик, което е за сметка на купувача. Таксата варира всяка година и за настоящата 2015 г. е 53,40 € (с изключение на мотопедите, която е 26,70 €).

4Документите, които трябва да се подадат в КАТ (DGT) са:

Формуляр за смяна на собственика подписан от купувача и продавача (може да се изтегли от уеб сайта на DGT или директно от службите на DGT).

Фотокопие на личната карта на продавача.

Документацията на превозното средство.

Квитанция за платен данък или за освобождаване от данъка върху прехвърлянето, (който се плаща само в случай на покупко- продажба между частни лица).

Ето и няколко съвета в случай, че сте в позицията на продавача:

В момента на предаването на превозното средство трябва да имате договора за покупко-продажба или фактура, че колата е платена както и фотокопие от документа за самоличност на купувача.

Ако след 15 дни от транзакцията, купувачът не е изпратил копие от разрешителното за движение по пътищата (permiso de circulación), удостоверяващo, че превозното средство е вече на негово име, продавачът трябва да отиде в КАТ (DGT) и да попълни „Уведомление за прехвърляне на превозно средство” (Notificación de Transmisión de Vehículos), за да съобщи, че е продал автомобила. Тези изисквания се прилагат при закупуването на всички видове превозни средства.

За всички процедури в КАТ (DGT) е задължително да се запише час, чрез интернет или по телефона на номер 060.

Източник: Спайн БГ

ЕК обяви мерки за подобряване на социалните права в Европа

Written януари 24th, 2017 by
Categories: Европа, Полезно
No Comments »
ЕК обяви мерки за подобряване на социалните права в Европа

Проектът включва обсъждането на чувствителни теми като заплатите, пенсиите, помощите за безработни и за отглеждане на деца. Създаването на социален стълб е един от основните приоритети на комисията Юнкер, обявени още преди две години.Мариане Тейсен, комисар по заетостта: „Разбирам несигурността, страха и дори гнева на хората, които се чувстват „откъснати“ с големите промени, ставащи в света. Хората искат мир, свобода и демокрация.

Но те също искат сигурност, в тези времена на големи промени, не само заради кризата, но и заради глобализацията, дигитализацията и дори и демографските промени. Ние трябва да предложим решения и да дадем отговори. Правилните отговори.“

Окончателното представяне на европейския стълб на социалните права се очаква през март. През ноември в Гьотеборг, Швеция ще се проведе социална среща на върха. На нея европейските лидери ще обсъждат заедно със социалните партньори насърчаването заетостта и растежа.

За българите участието в европейския стълб за социалните права би означавало подобряване на достъпа до пазара на труда. В България вече работят 65 центъра за заетост и социално подпомагане, изградени с подкрепа на Европейския социален фонд.

Предстои да бъдат изградени и 8 нови центъра. По този начин повече хора ще имат достъп до услуги за връщане или включване към пазара на труда.

Автор: Десислава Апостолова

Българските шофьорски книжки се признават в Испания, но трябва да се сменят

Българските шофьорски книжки се признават в Испания, но трябва да се сменят

Българските шофьорски книжки се признават в Испания съгласно двустранно споразумение от 2004 г. До 6 месеца след получаването на постоянна адресна регистрация българите трябва да сменят книжката си с испанска.В противен случай глобата е между 200 и 400 евро

След този срок, ако карате с българска книжка, ще бъдете глобени при проверка от полицията. Ако пътен полицай ви е прибирал българската книжка при поискване, в полицейското управления ще ви я върнат, но с глоба между 200 и 400 евро.

Иначе смяната на книжката с испанска става бързо и евтино: срещу 20 евро за психотест, 27,70 евро за самия документ и две снимки. Да имаш испанска шофьорска книжка е удобно, защото документът е равностоен на личната карта.

Какво е необходимо за смяна на книжката:

Първото, което трябва да направите, е да поискате предварително уговорената среща за смяна на шофьорска книжка (cita previa para canjes) – тук

Удостоверение за постоянно пребиваване (NIF o NIE).

Национална лична карта, NIE, паспорт или всяко друго доказателство, което се изисква от Пътна полиция, за да удостовери вашата резиденция.

Формуляр, с който кандидата дава своето съгласие да бъде направена справка на документите, които предоставя на служителите на предварително уговорената среща, с файловете на Генерална дирекция пътна полицията.

Официален формуляр за смяна на книжката, който можете да получите в най-близкия клон на Дирекция пътна полиция или на интернет страницата на DGT тук.

Шофьорска книжка, издадена от държава на ЕС (да не е с изтекъл срок) – оригинал и ксерокопие.

Актуална снимка: размер 32 х 26 мм.

Писмена декларация, с която кандидата декларира, че няма административни наказания лишаване от право да управлява МПС.

Писмена декларация, с която кандидата декларира, че няма издадена друга шофьорска книжка на територията на Испания или друга страна на ЕС, различна от националната, независимо категорията, която заявява.

Забележка: Когато документацията не се подава от притежателя на разрешението, лицето, което е упълномощено за извършване на процедурата, трябва да предостави оригинален документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите се заплаща такса от 27,70 евро. Има три начина за заплащане на таксата:

Онлайн – на страницата на Дирекция пътна полиция – тук

Банкова сметка, която трябва да посочите при подаване на документите

В брой – във всеки банков клон посредством формуляр, който можете да изтеглите от тук

Регистрация при продължителен престой в страна на Европейския съюз

Регистрация при продължителен престой в страна на Европейския съюз

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в друга страна на ЕС властите не могат да изискват от вас да подадете заявление за документ за пребиваване, потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление), след което да получите удостоверение за адресна регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, както и:

За служители командировани в чужбина – Трудов договор или друго потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа.

Самостоятелно заето лице (едноличен търговец) – Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице:
За Испания се изисква да представите регистрация като едноличен търговец, която се заявява в данъчната служба по местоживеене или по посочен от вас адрес, където ще развивате дейността, и тримесечна данъчна справка.

Пенсионери

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Учащи

Доказателство за записване в признато учебно заведение

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

От днес влизат в сила глобите за нарушения по пътя

Written януари 21st, 2017 by
Categories: България, Полезно
No Comments »
От днес влизат в сила глобите за нарушения по пътя

От днес влизат в сила промените в Закона за движение по пътищата. Пътната полиция вече може да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“.Водач, който бъде хванат да управлява без задължителната полица е заплашен не само с глоба, но и със затвор до една година.

Нарушителите на правата за движение ще плащат по-високи глоби. Полицаите ще имат правото да отнемат номерата на колата, ако шофьорът кара с над 0,5 промила алкохол в кръвта или след употреба на наркотици.

А в глобите за алкохол ще има разграничение. Те ще са от 500 до 1000 лв.

Двойно се увеличават и глобите за превишена скорост.

ePay.bg – Плащане чрез Интернет за България

ePay.bg – Плащане чрез Интернет за България

Какви услуги предлага ePay.bg?
Чрез ePay.bg можете да извършвате плащания, както и да получават пари чрез Интернет. След регистрация в системата ще имате възможност да плащате с Вашата банкова карта или с Вашата микросметка, като за всяко операция ePay.bg уведомява получателите за постъпилото от Вас плащане.

еPay.bg предлага възможност на физически и юридически лица да плащат своите сметки онлайн – бързо, лесно и удобно.
Какви битови сметки може да платите?

Ток, Вода, Парно, GSM, Интернет и Други за България.

Повече от 1300 дружества и организации приемат плащания през ePay.bg.

През еPay.bg може да платите всички видове глоби към КАТ в установения срок.

През еPay.bg може да погасявате месечните си вноски по кредитни карти и задължения по отпуснати кредити от българските банки
Какви данъци и такси може да платите?

Данък сгради и Такса смет, Данък МПС, Осигуровки, Държавни такси Всички други данъци в Република България.

Превеждате пари през еPay.bg, които получателят изтегля в брой в Easypay. Easypay разполага с над 2000 офиса в България.

Парични преводи – Такси и комисионни
През еPay.bg имате възможност да превеждате суми в левове по сметка във всяка банка в България.

ePay.bg ви предлага лесен начин да поискате пари от ваши приятели или контрагенти. Добавяте пояснителен текст към искането, прикачвате фактура или други документи. Изпращате еmail или SMS на получателя с инструкция и код за плащане. Лесно следите постъпилите плащания.Всички тези услуги могат да се ползват от Испания и други страни с карти VISA или MasterCard независимо от коя банка са издадени.

Ако нямате регистрация, регистрирайте се – безплатно и без формалности. Регистрация в ePay.bg

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

„Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Испания не позволява български граждани да имат двойно гражданство, веднъж придобили испанска националност. Въпреки това, много от сънародниците не са се отказали от българско гражданство. Причината за това е, че испанските органи не изискват документ, който потвърждава отказа от българското гражданство, пише Worldbg.

Процедурата за освобождаване от българско гражданство е описана в Закона за българското гражданство (ЗБГ), приет на 19 февруари 1999 година.

Според този закон освобождаването от българско гражданство е доброволен акт на гражданина. В чл. 20 на същия закон се казва: „български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство“. Така този член конкретизира, че само при придобиване на чуждо гражданство или започнала процедура по придобиването му може да се направят необходимите постъпки за освобождаване от българско гражданство.

Според закона освобождаването на родителите от българско гражданство не освобождава автоматически и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца, ако не е направено изрично искане и за тях. Ако при децата на възраст от 14- до 18-години се изисква задължително и тяхното съгласие. Децата не могат да бъдат освободени от българско гражданство, ако молбата е подадена само от единият от родителите без съгласието на другия родител. Единственият случай, в който може да се мине без съгласието на другия родител е, ако един от родителите е лишен от родителски права с влязло в сила съдебно решение.

Молбата за освобождаване от българско гражданство се подава лично в Министерството на правосъдието или в консулското представителство на Република България в съответната държава. При подаването на документите се провежда интервю с лицето, което иска да бъде освободено от българско гражданство. Интервюто с лица под 18 години се провежда в присъствието на родителите или настойниците.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

 1. Молба от лицето по образец – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
  Молбата трябва да бъде написана на български език.

За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от името на двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

 1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган .
 2. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
 3. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.
 4. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
 6. Автобиография.
 7. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
 8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 9. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD. Ако молбата ще се подава в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина трябва да се свържете със служител, който да Ви обясни за таксата.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските консулски представителства в чужбина.

В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Българско гражданство”, ул. „Аксаков” № 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа и се насрочва дата и час за провеждане на интервю по график.

Регистрират се единствено молби към които са приложени всички нормативно определени документи, изброени в настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от служител на дирекция „Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

За лица до 14-годишна възраст или поставени под пълно запрещение интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с лица от 14- до 18-годишна възраст или поставени под ограничено запрещение, те се придружават от родителите или попечителите им.

При констатирани нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.

Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално заверено ксерокопие на този документ.

Източник: МВнР

Испания е сред държавите в ЕС, в която се пие най-много безалкохолна бира

Испания е сред държавите в ЕС, в която се пие най-много безалкохолна бира

Испания е водеща страна в Европа по консумация на безалкохолна бира на глава от населението, което представлява 15% от общото потребление на пиво в страната, се казва в доклад на асоциацията на пивоварите в Испания по повод кампанията „По пътя, безалкохолна бира“.Търсенето на тази напитка се дължи не само заради нейните вкусови качества, но тя е предпочитана напитка от много шофьори, особено по време на празниците. Именно това е целта на кампанията – „Шофиране без алкохол“, която предлага на водачите безалкохолна бира като алтернатива за безопасно шофиране.

В действителност, консумацията на традиционната бира сред испанците все повече губи популярност, казват от асоциацията.

Традиционната бира се консумира все по-малко, най-вече в барове, тераси и други питейни заведения, със семейството или с приятелите, но винаги придружена с нещо за ядене.

Пиенето на бира е по-здравословно, отколкото пиенето на мляко

Безалкохолната бира е предпочитана напитка не само от шофьорите, но и от бременни или кърмещи жени.

Безалкохолната бира се прави от същите съставки, от които и традиционната бира (вода, ечемик, хмел), но по време на производствения процес се извлича алкохола или се контролира ферментацията, казват от асоциацията на частните пивовари в Испания.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Право на пенсия за старост в Испания

Право на пенсия за старост в Испания

Пенсионноосигурителната система в Испания е изградена на три нива: задължително (минималното ниво, което гарантира на всички граждани достатъчна защита в случаи на необходимост), допълнително и доброволно.Обществения задължителен и осигурителен режим обхваща осигуряване на основно ниво и на професионално, допълнително, с ограничен обхват, тъй като се отнася само до трудоспособното население.

Защитната дейност на испанската система за социално осигуряване се обединява, тръгвайки от един модул на цялостна и универсална защита, която включва здравната и фармацевтичната помощ, семейната защита, социалните служби и в определени случаи паричната помощ при безработица.

До този вид протекция имат достъп всички граждани, при еднакви условия, независимо от това дали са реализирали или не вноски в Системата за социално осигуряване. Пенсиите от допълнителните схеми за осигуряване, както и пенсията за старост, се актуализират в началото на всяка година в зависимост от съответния потребителско-ценови индекс, предвиден за съответната година.

Видове пенсии

Пенсии от задължителното ниво имат всички граждани, като право на пенсия за старост и инвалидност имат дори и когато не са реализирали вноски или нямат достатъчно осигурителни периоди за получаване на обезщетения от задължителното осигуряване. Тук се отнасят и социалните пенсии на испанските емигранти.

Условията за получаване на пенсия за инвалидност са хората да са на възраст: от 18 до 65 години; да са с легално пребиваване в Испания за период не по-малък от 5 години, като 2 от тях преди датата на подаване на молбата.Степента на инвалидност или хронична болест да е над 65%. Другото условие е липса на доходи или на достатъчно финансови приходи.

Условията за получаване на пенсия за старост пък са лицата да са с навършени 65 години;законно пребиваване в страната за период не по-малък от 10 години във възрастовата граница между 16- и 65-годишна възраст и 2-годишен непрекъснат престой в страната непосредствено преди подаване на молбата за пенсиониране;липса на доходи или на достатъчно финансови приходи – както е при пенсиите за инвалидност.

Размерът на пенсията за старост е равен на сумата, получавана при инвалидност за 65% загубена работоспособност.

Съществуват и социални пенсии за старост.

Чрез допълнителното (професионално) осигуряване държавата гарантира на лицата адекватна защита при рискове и законно дефинирани ситуации, базирана на реализираната професионална заетост и с оглед на членовете на семейството, за които се грижи.

Персоналният обхват на допълнителните обезщетения от Системата за социално осигуряване включва испанските граждани с постоянно местожителство и чуждите граждани, легално пребиваващи на испанска територия, независимо от техния пол, гражданско състояние и професия, в случаите когато упражняват трудовата си дейност на територията на страната.

Съществуват следните режими за осигуряване:

общ режим – той е основното ядро на системата и включва главно работещите за чужда сметка в различните отрасли на икономиката, навършили 16-годишна възраст;

специален земеделски режим – включва земеделските работници, извършващи дейност за чужда сметка (над 16-годишна възраст), както и работещите за собствена сметка (над 18-годишна възраст), собственици на малки земеделски стопанства;

специален режим за работещите във флота;

специален режим за работещи за собствена сметка и за самоосигуряващи се – включват се предимно работници от индустрията и обслужващата сфера, които с личен труд и средства осъществяват без сключен трудов договор икономическа дейност с цел получаване на доходи. Тук са включени и земеделските стопани, работещи за собствена сметка, които са реализирали определени добиви;

специален режим за работещите по домовете;

специален режим за отрасъла на въгледобива.

Пенсии при неработоспособност

За пълна трайно загубена работоспособност – 55% от регулиращата основа за временна неработоспособност. Когато правоимащото лице навърши 65-годишна възраст, пенсията преминава в пенсия за старост, но това не предполага промяна на обезщетението, което ще се получава;

За абсолютно трайно загубена работоспособност – 100% от регулиращата основа;

За пълна инвалидност – 150% от регулиращата основа.

Вдовишка пенсия имат право да получават преживелите съпрузи и в определени случаи – преживелите бивши съпрузи.

Пенсията е в размер на 46% от регулиращата основа. Когато доходите на пенсионера не превишават определена сума, пенсията е 50% от доходите, а при определени семейни задължения е 70% от регулиращата основа.

При смърт на работник поради общи рискове (общо заболяване или нетрудова злополука) размерът се получава, като се раздели на 28 сумата от осигурителните вноски за 24 месеца, избрани за периода от 7 години преди датата на смъртта или в определени случаи, от датата на прекратяване на задължителното осигуряване. При професионални рискове се разделя на 12 реалното възнаграждение на работника за една година, прибавяйки непериодичните плащания и възнаграждения.

При смърт на пенсионер регулиращата основа ще бъде същата както използваната при пенсиите за старост или за трайно загубена работоспособност на починалия. Към регулиращата основа се прибавят съответните преоценки за вдовишка пенсия.

Сирашка пенсия имат право да получават:

Децата на починалия, ненавършили 18-годишна възраст или над тази възраст, когато са с намалена работоспособност в процент, определен като трайно загубена работоспособност или пълна инвалидност;

Когато детето на починалия не извършва заплатена трудова дейност, както и когато извършва, но годишният доход, който получава, е по-малък от 75% от установения размер на минималната работна заплата, при условие че не е навършило 22- или 24-годишна възраст и двамата родители са починали;

Децата на преживелия съпруг, приети в брак, сключен най-малко 2 години преди смъртта, ако са били издържани от осигуреното лице и нямат право на друг вид пенсия, нито роднини, задължени да полагат грижи за тях.

В Испания има извънредни пенсии при терористични актове

Инвалиди или семейства на загинали при терористичен акт имат право на извънредни пенсии за инвалидност или на наследствени пенсии. За да се породи право на този вид пенсия от системата за социално осигуряване, е необходимо, лицата жертви на терористичен акт: да са правили вноски в социалното осигуряване; да са прекратили дейността си (или не) в един от режимите на системата. Размерът на тези пенсии се изчислява както при пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии поради трудова злополука. Равен е на 200% от сумата за прилагане на съответния за регулиращата основа процент в зависимост от обезщетението за което става въпрос, като не може да бъде по-малък от трикратния размер на минималната работна заплата.

В случаите на по-ранно пенсиониране при навършване на 61-годишна възраст размерът на пенсията ще се намали с от 6% до 8% за всяка една година, която липсва на работника до навършване на 65 години, и в зависимост от придобития осигурителен стаж, по следния начин:

с 30 години осигурителен стаж: 8% (намаляване за всяка година);

между 31 и 34 години осигурителен стаж: 7,5%;

между 35 и 37 години осигурителен стаж: 7%;

между 38 и 39 години осигурителен стаж: 6,5%;

с 40 години и повече осигурителен стаж:6%.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Източник: zastrahovatel

Внимание! Увеличава се броят на измамниците, които продават фалшиви лотарийни билети в интернет (Видео)

Written декември 5th, 2016 by
Categories: Испания, Полезно
No Comments »
Внимание! Увеличава се броят на измамниците, които продават фалшиви лотарийни билети в интернет (Видео)

С наближаване на новогодишната лотария в Испания броя на измамниците, които искат да изкарат някое и друго евро се увеличава.За да се предпазим от подобен вид измама, трябва да сме много внимателни, когато искаме да си закупим билет за лотарията чрез интернет, съобщава Антена 3.

Да си купим билет от лотарията в интернет, ни спестява дългото чакане по опашките, които тези дни забелязваме пред тото пунктовете в Испания.

Но точно в мрежата ни чакат най-големите измами. За да се предпазим от този вид измама при закупуването на лотариен билет, е най-добре да го направите чрез защитена страница, съветват от потребителската организация OCU.

При споделяне на десимо също трябва да бъдем много внимателни. Това е нещо, което прави всеки четвърти испанец, който купува коледна лотария.

Много са случаите, в които титуляра на печелившото десимо получава парите от печалбата и после не я споделя с останалите участници, тогава той извършва престъпление, което се наказва според закона, добавят от OCU.

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top