Българи в Испания

ВАЖНО! Какво трябва да знаете при закупуването на употребяван автомобил в Испания

ВАЖНО! Какво трябва да знаете при закупуването на употребяван автомобил в Испания

Решението да закупим употребяван автомобил е много често срещана практика, в която винаги възникват многобройни въпроси свързани с мястото на купуване, документацията, данъците и т.н.

За начало трябва да решите от къде да си купите превозното средство, като разполагате с два варианта: от автокъща или директно от собственика.Ако се закупи от автокъща, ще имате право на 1 година гаранция, докато частните лица не дават гаранция, но носят отговорност за скрити дефекти, т.е. дефекти, които колата е имала в момента на закупуването и продавачът не е уведомил купувача.

Покупко–продажбата между частни лица е освободена от ДДС, но трябва да се плати данък за прехвърляне на имуществото „Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales”.

След, като изберете автомобила, който искате да закупите, трябва да се проучат следните данни, преди подписването на договора:

Консултация в Регистъра на моторните превозни средства на KAT „DGT”, за да получите справка за превозното средство и да проверите дали има глоби, запор или такси, кой е собственикът и т.н. Тази справка може да бъде поискана в службите на КАТ (DGT) или директно онлайн на сайта www.dgt.es. Тази стъпка е препоръчителна, за да се избегнат неприятни изненади след покупката.

Уверете се, че е платен пътният данък.

Освен това проверете дали превозното средство е преминало технически преглед „ITV”.

Наред с другите документи трябва да поискате и сервизната книжка. След, като се направят необходимите проучвания, може да се продължи с подписването на договора от двете страни. Препоръчително е, преди да се подпише, този договор да бъде изготвен или разгледан от компетентно лице.

Ако покупко-продажбата е между частни лица, ще се пристъпи, към ликвидацията на данъка върху прехвърляне на имуществото „Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales” в рамките на 30 дни от транзакцията.

3Стойността на данъка зависи от вида на автомобила, датата на продажба, на кратко, от стойността на закупения автомобил. Трябва да се представят следните документи в данъчното:

Попълнен формуляр, който се дава от данъчното „Hacienda”.

Фотокопие на личните карти (DNI) на купувача и продавача.

Копие от договора.

Фотокопие на разрешителното за движение по пътищата (permiso de circulación) и техническия лист.

Следващата стъпка е прехвърляне на колата на името на новия собственик, което е за сметка на купувача. Таксата варира всяка година и за настоящата 2015 г. е 53,40 € (с изключение на мотопедите, която е 26,70 €).

4Документите, които трябва да се подадат в КАТ (DGT) са:

Формуляр за смяна на собственика подписан от купувача и продавача (може да се изтегли от уеб сайта на DGT или директно от службите на DGT).

Фотокопие на личната карта на продавача.

Документацията на превозното средство.

Квитанция за платен данък или за освобождаване от данъка върху прехвърлянето, (който се плаща само в случай на покупко- продажба между частни лица).

Ето и няколко съвета в случай, че сте в позицията на продавача:

В момента на предаването на превозното средство трябва да имате договора за покупко-продажба или фактура, че колата е платена както и фотокопие от документа за самоличност на купувача.

Ако след 15 дни от транзакцията, купувачът не е изпратил копие от разрешителното за движение по пътищата (permiso de circulación), удостоверяващo, че превозното средство е вече на негово име, продавачът трябва да отиде в КАТ (DGT) и да попълни „Уведомление за прехвърляне на превозно средство” (Notificación de Transmisión de Vehículos), за да съобщи, че е продал автомобила. Тези изисквания се прилагат при закупуването на всички видове превозни средства.

За всички процедури в КАТ (DGT) е задължително да се запише час, чрез интернет или по телефона на номер 060.

Източник: Спайн БГ

Българските шофьорски книжки се признават в Испания, но трябва да се сменят

Българските шофьорски книжки се признават в Испания, но трябва да се сменят

Българските шофьорски книжки се признават в Испания съгласно двустранно споразумение от 2004 г. До 6 месеца след получаването на постоянна адресна регистрация българите трябва да сменят книжката си с испанска.В противен случай глобата е между 200 и 400 евро

След този срок, ако карате с българска книжка, ще бъдете глобени при проверка от полицията. Ако пътен полицай ви е прибирал българската книжка при поискване, в полицейското управления ще ви я върнат, но с глоба между 200 и 400 евро.

Иначе смяната на книжката с испанска става бързо и евтино: срещу 20 евро за психотест, 27,70 евро за самия документ и две снимки. Да имаш испанска шофьорска книжка е удобно, защото документът е равностоен на личната карта.

Какво е необходимо за смяна на книжката:

Първото, което трябва да направите, е да поискате предварително уговорената среща за смяна на шофьорска книжка (cita previa para canjes) – тук

Удостоверение за постоянно пребиваване (NIF o NIE).

Национална лична карта, NIE, паспорт или всяко друго доказателство, което се изисква от Пътна полиция, за да удостовери вашата резиденция.

Формуляр, с който кандидата дава своето съгласие да бъде направена справка на документите, които предоставя на служителите на предварително уговорената среща, с файловете на Генерална дирекция пътна полицията.

Официален формуляр за смяна на книжката, който можете да получите в най-близкия клон на Дирекция пътна полиция или на интернет страницата на DGT тук.

Шофьорска книжка, издадена от държава на ЕС (да не е с изтекъл срок) – оригинал и ксерокопие.

Актуална снимка: размер 32 х 26 мм.

Писмена декларация, с която кандидата декларира, че няма административни наказания лишаване от право да управлява МПС.

Писмена декларация, с която кандидата декларира, че няма издадена друга шофьорска книжка на територията на Испания или друга страна на ЕС, различна от националната, независимо категорията, която заявява.

Забележка: Когато документацията не се подава от притежателя на разрешението, лицето, което е упълномощено за извършване на процедурата, трябва да предостави оригинален документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите се заплаща такса от 27,70 евро. Има три начина за заплащане на таксата:

Онлайн – на страницата на Дирекция пътна полиция – тук

Банкова сметка, която трябва да посочите при подаване на документите

В брой – във всеки банков клон посредством формуляр, който можете да изтеглите от тук

Регистрация при продължителен престой в страна на Европейския съюз

Регистрация при продължителен престой в страна на Европейския съюз

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в друга страна на ЕС властите не могат да изискват от вас да подадете заявление за документ за пребиваване, потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление), след което да получите удостоверение за адресна регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, както и:

За служители командировани в чужбина – Трудов договор или друго потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа.

Самостоятелно заето лице (едноличен търговец) – Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице:
За Испания се изисква да представите регистрация като едноличен търговец, която се заявява в данъчната служба по местоживеене или по посочен от вас адрес, където ще развивате дейността, и тримесечна данъчна справка.

Пенсионери

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Учащи

Доказателство за записване в признато учебно заведение

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз е основният източник на съдържание за EUR-Lex.

Той се публикува всеки ден от вторник до събота на всички официални езици (ТУК) на ЕC с безплатен достъп.

EUR-Lex също така ви дава възможност да следите процедурите, водещи до приемането на правни актове, данните на които се актуализира ежедневно. Официален вестник има 2 серии:

Формат L (законодателство)
Формат C (информация и известия)

Електронни копия на всички броеве на Официален вестник ТУК

Печатни издания с правна сила ТУК

Онлай Уроци за използването на EUR-Lex ТУК както и можете да гледате тези уроци направо в YouTube ТУК (Уроците са достъпни само на английски език)

ePay.bg – Плащане чрез Интернет за България

ePay.bg – Плащане чрез Интернет за България

Какви услуги предлага ePay.bg?
Чрез ePay.bg можете да извършвате плащания, както и да получават пари чрез Интернет. След регистрация в системата ще имате възможност да плащате с Вашата банкова карта или с Вашата микросметка, като за всяко операция ePay.bg уведомява получателите за постъпилото от Вас плащане.

еPay.bg предлага възможност на физически и юридически лица да плащат своите сметки онлайн – бързо, лесно и удобно.
Какви битови сметки може да платите?

Ток, Вода, Парно, GSM, Интернет и Други за България.

Повече от 1300 дружества и организации приемат плащания през ePay.bg.

През еPay.bg може да платите всички видове глоби към КАТ в установения срок.

През еPay.bg може да погасявате месечните си вноски по кредитни карти и задължения по отпуснати кредити от българските банки
Какви данъци и такси може да платите?

Данък сгради и Такса смет, Данък МПС, Осигуровки, Държавни такси Всички други данъци в Република България.

Превеждате пари през еPay.bg, които получателят изтегля в брой в Easypay. Easypay разполага с над 2000 офиса в България.

Парични преводи – Такси и комисионни
През еPay.bg имате възможност да превеждате суми в левове по сметка във всяка банка в България.

ePay.bg ви предлага лесен начин да поискате пари от ваши приятели или контрагенти. Добавяте пояснителен текст към искането, прикачвате фактура или други документи. Изпращате еmail или SMS на получателя с инструкция и код за плащане. Лесно следите постъпилите плащания.Всички тези услуги могат да се ползват от Испания и други страни с карти VISA или MasterCard независимо от коя банка са издадени.

Ако нямате регистрация, регистрирайте се – безплатно и без формалности. Регистрация в ePay.bg

65% от испанските области са загубили от населението си през последното десетилетие

65% от испанските области са загубили от населението си през последното десетилетие

Испанското населението е нараснало с 4% през последните десет години. При последното преброяване само в 35 испански области има увеличение на населението, в останалите то е намаляло значително.5288 общини са загубили от населението си от 2006 г. насам, докато в 2820 населени места броят на жителите е нараснал.

Балеарските острови отчитат най-значим ръст на население, докато най-голям спад на населението в селските райони е регистриран в Астурия, Кастилия и Леон и Галисия. Що се отнася до Гуадалахара населението й се е увеличило с 18%, а в Самора то е намаляло с 8% през последното десетилетие.

250 хил. са българите в Испания по официални данни, но броят им вероятно е двойно по-голям. Много наши сънародници не се регистрират и работят там нелегално без необходимите договори. Още през 2011 г. броят на българите в Испания бе надхвърлил 350 хил. души.

Най-голяма част от българите са концентрирани в района на Мадрид (18,97%), следват Валенсия (13,45%), Аликанте (7,43%), Балеарските острови (5,49%), Валядолид (4,89%), Мурсия (4,63%), Сеговия (4,07%), Навара (3,95%), Барселона (3,58%), Бургос (3,18%) и Малага (2,66%).

Много българи предпочитат големите градове, където шансовете да си намерят работа са по-големи.

Най-много българи живеят в райони, в които по-лесно могат да си намерят работа. Макар че трудовият пазар през последните 10 години се е свил, все повече българи намират работа в сектора на селското стопанство и земеделието, в хотелиерството за временни или сезонни работници, в строителството и като домашни помощници.

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

Испанско гражданство – Отказване от българско гражданство

„Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Испания не позволява български граждани да имат двойно гражданство, веднъж придобили испанска националност. Въпреки това, много от сънародниците не са се отказали от българско гражданство. Причината за това е, че испанските органи не изискват документ, който потвърждава отказа от българското гражданство, пише Worldbg.

Процедурата за освобождаване от българско гражданство е описана в Закона за българското гражданство (ЗБГ), приет на 19 февруари 1999 година.

Според този закон освобождаването от българско гражданство е доброволен акт на гражданина. В чл. 20 на същия закон се казва: „български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство“. Така този член конкретизира, че само при придобиване на чуждо гражданство или започнала процедура по придобиването му може да се направят необходимите постъпки за освобождаване от българско гражданство.

Според закона освобождаването на родителите от българско гражданство не освобождава автоматически и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца, ако не е направено изрично искане и за тях. Ако при децата на възраст от 14- до 18-години се изисква задължително и тяхното съгласие. Децата не могат да бъдат освободени от българско гражданство, ако молбата е подадена само от единият от родителите без съгласието на другия родител. Единственият случай, в който може да се мине без съгласието на другия родител е, ако един от родителите е лишен от родителски права с влязло в сила съдебно решение.

Молбата за освобождаване от българско гражданство се подава лично в Министерството на правосъдието или в консулското представителство на Република България в съответната държава. При подаването на документите се провежда интервю с лицето, което иска да бъде освободено от българско гражданство. Интервюто с лица под 18 години се провежда в присъствието на родителите или настойниците.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

 1. Молба от лицето по образец – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
  Молбата трябва да бъде написана на български език.

За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от името на двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

 1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган .
 2. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
 3. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.
 4. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
 6. Автобиография.
 7. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
 8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 9. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD. Ако молбата ще се подава в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина трябва да се свържете със служител, който да Ви обясни за таксата.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските консулски представителства в чужбина.

В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Българско гражданство”, ул. „Аксаков” № 5 от 9,00 до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа и се насрочва дата и час за провеждане на интервю по график.

Регистрират се единствено молби към които са приложени всички нормативно определени документи, изброени в настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от служител на дирекция „Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

За лица до 14-годишна възраст или поставени под пълно запрещение интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с лица от 14- до 18-годишна възраст или поставени под ограничено запрещение, те се придружават от родителите или попечителите им.

При констатирани нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.

Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално заверено ксерокопие на този документ.

Източник: МВнР

6-годишният Радо иска да се върне у дома, само в Испания приемат да го лекуват

6-годишният Радо иска да се върне у дома, само в Испания приемат да го лекуват

Казват, че по Коледа стават чудеса. В тях вярва и семейство Дойчеви от Бургас, но Коледата на 2013 година им носи тъжна вест. Малко след празниците родителите на Радослав Дойчев научават, че синът им има злокачествен тумор на меките тъкани. За цялото семейство тържествата приключват и вместо усмивки преди Нова година започват борба за спасяването на детето си.

Всичко започва с подуване на лявата буза на Радо, станало буквално за секунди. “Изплашихме се и започнахме да ходим по доктори. Те решиха, че това е възпаление на слюнчена жлеза, и го лекувахме с антибиотици, но така и не мина, а растеше. Заминахме за София, където ни прехвърляха от болница в болница. Така и не разбрахме какво е, докато не поискахме ядрено-магнитен резонанс, за да открием проблема.

Оказа се най-лошото.

Прочети цялата статия

Търсят жени за бране на ягоди в Испания

» Продължава набирането на кандидати за бране на ягоди в ИспанияБългари се издържат от помощи в Испания (видео)

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top