Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

Удължават отпуската по бащинство в Испания

Размерът на отпуската по бащинство се увеличава на 5 седмици. Досега бащите имаха право на платен отпуск от четири седмици. Решението ще влезе в сила от 3 юли 2018 година и ще се отнася включително за осиновители и приемни семейства.

В петък долната камера на испанския парламент одобри продължителността на отпуск по бащинство при раждане или осиновяване на дете да се увеличи с една седмица – от 4 на 5 седмици.

Удължаването на отпускът по бащинство от две седмици на 4 седмици бе прието от предишното правителство през 2017 година.

За разлика от отпускът по майчинство, отпускът по бащинство не може да бъде преотстъпвана на другия родител.

При раждане на близнаци отпуската по бащинство се увеличава с 2 дни.

В повечето страни отпуск по бащинство е правото на всеки баща да вземе отпуск веднага след раждането на дете. Другите отпуски, които могат да вземат бащите когато децата са малки, обикновено се наричат „родителски отпуск“. Някои бащи взимат годишен отпуск вместо отпуск по бащинство или родителски отпуск, особено ако не им се полагат достатъчно дни по бащинство или пък отпускът е ниско платен.

Изследване на ползването на отпуск по бащинство в страните от ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) показва, че повече от 80% от работещите бащи вземат официално отпуск по бащинство близо до раждането. Бащите използват полагащия им се родителски отпуск в най-голяма степен, когато се изплащат над 50% от размера на заплатата и отпускът е по-дълъг от 14 дни, а също и когато отпускът е от т.н.“бащинска квота“ – т.е. не може да бъде прехвърлян на майката и дните се губят, ако не се използват от бащата.

Някои страни, например Германия, стимулират поемането на отпуск от бащите не само чрез „бащинска квота“, а чрез бонус плащане към семейството.

Искра Стоянова

Close