Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

От НОИ и НАП ще консултират българите в Испания

На 23 и 24 юни 2018 г. в Посолството на Република България в Мадрид ще се проведат безплатни консултационни дни за български граждани по въпросите за социалното осигуряване. В тях ще участват Весела Караиванова – подуправител на НОИ, експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) и от Националната агенция за приходите (НАП).

Желаещите ще могат да отправят своите запитвания по отношение на всички видове пенсии (за старост, за инвалидност, наследствени и т.н.), както и да научат повече за пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Специалисти ще предоставят консултации за обезщетенията за безработица, за общо заболяване и майчинство и за отглеждане на малко дете според изискванията както на националното, така и на европейското законодателство.

Заинтересованите лица ще могат да получат разяснения относно внасянето на здравноосигурителни вноски у нас и възможностите за възстановяване на здравноосигурителни права след завръщане в България.

Приемното време за консултациите и в двата дни е от 10.30 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.30 часа.

Източник: News.bg

Close