Обезщетение при уволнение според законодателствата на държавите от ЕС

Видяна:
16674
Категории: Българи в чужбина, Полезно
Публикувана: понеделник, 10.10.2016 | 20:13 от Владимир Илиев
Обезщетение при уволнение според законодателствата на държавите от ЕС

Какво е законодателството на всяка държава в Европа при уволнение? То е разнообразно, с много различни характеристики във всяка страна. Има някои, като Германия, които компенсират работниците с временни трудови договори, а в държави като Дания и Швеция – уволненията са безплатни. Италия, например, има една много особена правна концепция и това е помощта „Trattamento di Fine Rapporto“. Тя е променлива в зависимост от заплатата и трудовия стаж на работника и се изплаща от работодателя, когато се прекратят договорните отношения, без значение дали имате временен или постоянен трудов договор.

Великобритания – Британският закон не предвижда никаква компенсация, освен ако работника е работил повече от две години. Разбира се, квотите са много по-малки, отколкото в Испания.Испания – В Испания работниците на временен трудов договор не получават обезщетение, когато приключва договорът му, но компенсацията както за временните трудови дговори, така и за постоянните трудови договори е 20 дни с максимален срок от една година, когато прекратяването на трудовия договор е оправдано. При неоправдано преждевременно прекратяване на постоянен трудов договор е 33 дни на година, с максимален срок от 24 месеца, считано от февруари 2012 година. При временнен трудов договор работника се компенсира с 12 дни на година, когато договорът му изтича и не е подновен.

Германия – В случай на прекратяване на временен трудов договор, който изтича в срок, работника има право на обезщетение, определен със закон. Най-общо казано, правото на обезщетение зависи от обстоятелствата и причините, поради които даден договор се прекратява, независимо от това дали е временен или постоянен трудов договор. В допълнение, въпреки че компанията може да оправдае уволнението на служител, тя е длъжна да уведоми работника със срок, който варира в зависимост от трудовия стаж.

Италия – Временните трудови договори в Италия нямат право на обезщетение. Право на обезщетение имат само работници, които са били с постоянен трудов договор. Постоянните трудови договори имат право на компенсация. В зависимост от вида на прекратяване на трудовите отношения – дисциплинарно, оправдано, неоправдано и дори нулево, работникът има право на компенсация, но всичко това зависи от една правна концепция, наречена „Trattamento di Fine Rapporto“ (компенсация в края на договора). Може би най-съществената част в италианския закон за труда е правото на всеки работник да получава определена сума пари (променлива в зависимост от заплатата и трудовия стаж), която се изплаща от работодателя при прекъсване на трудовите правоотношения, без изключения при пенсиониране, напускане или смърт.

Португалия – При приключване на временен трудов договор работникът има право на компенсация, която зависи от датата, на която се е подписал договора – 18 работни дена за година. При постоянните трудови договори, компенсацията е различна според датата на назначение на работника, а компенсациите при временните трудови договори зависят от работните дни за година.

Гърция – Право на компенсации имат само постоянните трудови договори, но само когато не е оправдано. При изтичане на времетраенето на временните трудови договори, не е необходимо нито предварително предупреждение, нито каквато и да е компенсация. Изчисляването на компенсацията при случаи на предварително прекратяване на временнен трудов договор, е като при постоянните.

България – В България се полагат два вида обезщетения, в зависимост от уволнението:
– Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие – обезщетения в определен размер от брутното трудово възнаграждение за определени срокове, посочени в Кодекса на труда за отделните случаи при прекратяване на трудовите правоотношения.
– Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск- право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година, който е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Този пост е публикуван понеделник, октомври 10th, 2016 в 20:13 и е от категориите Българи в чужбина, Полезно. Можете да се абонирате за всякакви коментари към този пост чрез RSS 2.0. Можете да оставите отговор, или trackback от вашия собствен сайт.

Един отговор към Обезщетение при уволнение според законодателствата на държавите от ЕС

Оставете коментар

© 2016 | Българи в Испания - Информационен сайт на българите в Испания

Scroll to Top