Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

Нарушения и глоби за едноличните търговци в Испания: до 3000 евро за допускане на тези грешки

Едноличните търговци (trabajador autónomo) в Испания, са задължени да уведомяват данъчните власти при започване или прекратяване на дейността, да декларират всички приходи и разходи, свързани с дейността им. Въпреки че процедурите са сложни и досадни, важно е да се изпълняват своевременно, в противен случай могат да бъдат глобени. По-долу ще разглеждаме някои от основните нарушени, които правят самостоятелно заетите работници и какви са предвидените глоби.Първо, за да можете да работите като едноличен търговец в Испания, трябва да се регистрирате в RETA (Регистрация в специална схема за физическо лице, действащо като едноличен търговец). В противен случай ще ви бъде наложена глоба между 300 и 3000 евро. Към тази глоба трябва да добавим и неплатените вноски, тъй като данъчните власти считат, че дейността е започнала. В този случай нарушителите трябва да платят допълнителни 20% и лихвата за предходния период.

За разлика от работниците на трудов договор, едноличените търговеци трябва сами да си плащат осигурителните вноски. В случай на забавено плащане, вие трябва да платите с 10% или 20% повече от дължимата сума, в зависимост от това дали сте забавили една или две месечни вноски.

Испания: Получаване на обезщетението за безработица в еднократно плащане

Освен задълженията към социалното осигуряване, едноличните търговци трябва редовно да плащат съответните данъци, като се има предвид, че тези работници трябва да представят своите отчети за приходите и разходите на всеки три месеца. Ако данъчната декларация не бъде представена на време едноличните търговци се облагат с 5, 10 или 15%, в зависимост от забавянето – три, шест или дванадесет месеца. След изтичане на годината се облага с 20%.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания и по света, станете наш приятел във Фейсбук – ТУК

Още по темата:

Close