Информационен сайт на българите в Испания

Видео, Наука и технологии

Най-екстремните приземявания на пътнически самолети през 2016 г. (видео)

https://youtu.be/BqkBnh3yvbs

Close