Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Какви и какво количество продукти можем да пренесем през границата на Испания?

Много българи, които преминават границата на Испания, се сблъскват със следния проблем – какво и какво количество продукти могат да пренесат през испанската граница.За да няма изненади трябва да се запознаем с основните законови разпоредби относно митническия контрол при преминаване на испанската граница.

Какви и какво количество продукти можем да пренесем през границата на Испания?

Като цяло износът и вносът в Испания на посочените продукти се ръководи от
установените норми в законодателството на Европейския съюз.

В Испания не могат да се внасят продукти от животински произход (меса, месни произведения, мляко и млечни произведения) за лична употреба с изключение на детски млека на прах и техните производни, и храни по лекарско предписание. Останалите хранителни продукти трябва да бъдат с максимално тегло 1 кг.

За лична употреба могат да се внасят следните предмети:

– подаръци, в количество което не може да се счита за търговски цели;
– пари под сумата от 6010,12 евро. За по-големи суми е необходимо да се направи декларация;– 200 цигари или 100 пурети или 50 пури или 250 грама тютюн за лица над 18 годишна възраст;

– 1 литър алкохолни напитки с алкохолен градус над 22 градуса и 2 литра с по-нисък градус
– парфюми до 50 грама и 0,25 литра тоалетна вода.

В Испания е забранен вноса на сувенири, изработени от материали от защитени
животински видове, както и вноса на защитени живи животни:

– без специално разрешение е забранен вносът на предемти от слонова кост,
черупки от костенурки, кожи на змии или на петнисти диви котки, черни корали,
редки животински черупки и рога, тропически растения и диви орхидеи.
– Забранен е вносът на папагали, маймуни, влечуги и големи диви котки.
Забранен е внос на всякакъв вид огнестрелно оръжие.

Износ на произведенията на изкуството от Испания в страни от ЕС:
Необходимо е разрешително за временен или окончателен износ с възможност за
продажба, при излизане от територията на Испания на:

Произведения на изкуството, създадени преди повече от 100 години
– Произведения на изкуството включени в Националния регистър за движимо
културно-историческо наследство
Може да се поиска разрешение за временен износ, без право на постоянен износ и продажба на:

– Произведения на изкуството, за които е започнала процедура по обявяването им
за произведения с културен интерес
– Произведения, които са обявени от съображения за сигурност за неподлежащи на
износ
– Произведения публична собственост.

Close