Информационен сайт на българите в Испания

За помощ, Испания

Испания: Какви пари трябва да получавам по време на платен отпуск по болест и кой ще ми ги плаща?

Никой не е застрахован срещу болести и още по-малко работещите. Какво става когато се разболея? Каква пари ще получавам? Кой ще ми плаща? На всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим тук в тази статия.Първо ще започнем с това колко вида отпуски по болест има, разбира се няма да можем да споменем всички, а само някои от тях. Работника или служителя има право на временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест трудова злополука или медицински преглед или изследвания.

Колко пари ще поличава?

В случай на временна неработоспособност, работникът получава 75% от възнаграждението, което е получавал преди да излезе в платен отпуск по болест, но не в всички случаи.

В зависимост от професията и колективният трудов договор, който е подписала компанията, този процент може да варира.

Временната неработоспособност може да е вследствие на няколко причини: поради общо заболяване, професионално заболяване, поради трудова злополука или болест по време на отпуската ви по болест.

Испанското социалното осигуряване разделя временната нетрудоспособност на три категории: общо заболяване, трудова злополука или трудова злополука в следствие на професионална болест.

Когато обаче отпускът по болест не е вследствие на трудова злополука, няма да ви се плащат първите три дена. Следователно от четвъртия до двадесетия ден ще ви се плащат 60% от трудовото ви възнаграждение, без добавките за дрехи, транспорт и др., ако имате право на такива, и от двадесет и първия ден ще получавате 75%.

При трудова злополука болничните се заплащат от първия ден и 100% от трудовото ви възнаграждение, което сте получавали преди да излезете в отпуск по болест, без добавките за дрехи, транспорт и др.

Колко време трябва да съм работил, за да имам право на платен отпуск по болест?

Важно е да се знае, че за да излезете в платен отпуск по болест, трябва да сте се осигурявали най малко 180 дни в рамките на 5 години., в случай на общо заболяване. Ако причината да излезете в отпускът по болест е трудова злополука, това условие отпада.

Кой плаща болничните?

В случай на общо заболяване работодателят трябва да плаща болничните на работника от четвъртия ден до петнадесетия. От там нататък те се поемат от Социалното осигуряване.

Когато причината за излизането ви в болнични се дължи на трудова злополука или хронично заболяване, болничните се изплащат от застрахователната компания, с която компанията има сключен договор или Социалното осигуряване, в зависимост от причините за злополуката.

За да бъдете информирани по всяко време, станете наш приятел във ФейсбукТУК

Close