Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания, Работа

Броят на безработните в Испания се увеличи с 63 747 души през януари, 1.9% повече в сравнение с миналата година

Б

роят на безработните в Испания се увеличи с близо 63 747 души през януари, 1.9% повече спрямо предишния месец, достигайки общо 3 476 528 безработни. Това показват данните на Министерството на заетостта и социалното осигуряване, обявени днес.

Броят на безработните е нараснал през януари с 63 747 души, 1.9% повече спрямо предходния месец, главно в секторите на услугите (72 468 безработни), следвани от селското стопанство (2 417 безработни) и промишлеността (775 безработни).

Общият брой на безработните в края на януари е 3 476 528 души, което продължава да е най-ниското й ниво от последните осем години.

Мадрид е начело по брой на регистрирани в Бюрото по труда безработни лица – 11 766 души, следвана от Андалусия с 11 130 души.

Искра Стоянова

Close