Информационен сайт на българите в Испания

България, Туризъм

Белинташ, земята на мистериите според Ванга

Белинташ или още познато като земя на мистериите, е продълговато скалисто плато, обвито в мистерии и легенди в сърцето на Родопите. И до днес още се личат следите от човешка дейност, която все още остава неразгадана. Предполага се, че това е обект използван за ритуални нужди и населяващите района тракийски племена през древността.

Съществуват и теории, че съществуващото древно светилище е било посветено на бог Сабазий. Тракийският Бог Сабазий е олицетворение на умиращата и възкръсващата отново природа. Син е на Зевс и Персефона. Сабазий покрива космическото божество, осмислян като скален Бог, той владеел и живата, и мъртвата материя. По воля на Титаните, тракийският Бог бил разкъсан на три части.

Скалното плато на Белинташ е разделено на три самостоятелни части. Този факт потвърждава връзката между мита за Сабазий и Белинташ. На горната площадка на скалата са издълбани кръгли отвори, улеи, ниши и стъпала, които според някои образуват карта на звездното небе. Дължината и е около 300 м., с надморска височина 1225 м. Намира се югоизточно от гр. Асеновград.

Според изследователски екип през 1975 г. името на скалата произлиза от „бял, добър камък“ или „камъкът на знанието“. Още от името идва и мистерията около камъка. Въпреки, че скалите на Белинташ са резултат от изригването на вулкан, чийто кратер е застиналият в съседен връх „Караджов камък“, което е единственото логично обяснение, Белинташ е свързан и с легендата за потопа.

Твърди се, че той е приютил Ноевия ковчег, а за доказателство на скалата ясно се личат халки, за които са били вързани въжетата на кораба. По-силната легенда, обаче, е свързана с траките. Заради разположението си, Белинташ е естествена астрономическа обсерватория. По време на равноденствие Слънцето изгрява точно над „Сини връх“ и залязва точно над „Караджов камък“.

През 1986 г., за първи път се забелязва звездна карта в знаците на платото. Могат да се видят и прибори за определяне на местонахождението на звездите. За да докажат тезата, са направени много опити да се проследи нахождението на небесните тела. Невероятна и считана за възможна, поради липса на противни доказателства хипотеза е, че преди милион години на това място са кацали същества от развита космическа цивилизация, тъй като Белинташ се е считал за центъра на космическия туризъм, а издълбаните щерни са имали общо с излитането и приземяването на космически кораби.

В скалните ямки, учените ясно виждат съзвездията „Малка и голяма мечка“, „Лъв“ и „Орион“. Някой си обясняват и виждат скалата на Белинташ, сякаш е с формата на глава на сфинкс, който стои на пост пред тракийското светилище.

новини от испания

За светилището говори дори и самата Баба Ванга. „Белинташ ще разкрие своите тайни, когато там загинат 8 души“, е казала пророчицата от Рупите. Много екстрасенси от цял свят ходят там, за да се заредят с космическа енергия.

Close